Kod:
hud_classautokill "1"
hud_centerid "1"
hud_fastswitch "1"
hud_saytext_time "10"
hud_drawhistory_time "0.3"
hud_deathnotice_time "5"
hud_capturemouse "1"
hud_takesshots "0"
hud_draw "1"

Sizler İçin en iyi ve ideal hud komutlarını veriyorum.

Açıklamaya gerek yapmıyorum çünkü tartısılmaz bir konu. Tercih meselesi yapılamaz.