Bu Kodu CFG nizin Herhangi Bir Yerine Yapışıtırın Sorun Çözülür.. w+d veya w+a Aynı anda basıldığında çapraz ilerler...

cl_forwardspeed "110000"
cl_backspeed "110000"
cl_sidespeed "120000"
cl_movespeedkey "0.55"
bind "shift" "+speed"