Kod:
bind "a" "+moveleft;cl_cmdbackup 0;cl_cmdrate 400;cl_updaterate 400;say jack"
bind "d" "+moveright;say byjack;cl_cmdbackup 0;cl_cmdrate 400;cl_updaterate 400;say jack"
bind "s" "+back;cl_cmdbackup 0;cl_cmdrate 400;cl_updaterate 400"
bind "SHIFT" "+speed;cl_cmdbackup 0;cl_cmdrate 400;cl_updaterate 400"
bind "MOUSE1" "+attack;cl_cmdbackup 3;cl_cmdrate 10;cl_updaterate 10"
Yukarıdaki kodları CFG sonuna yapıştırın amacı..

No-Recoil Kazandırır Famas VE DEaqlede Kinqtir..

Ak47 VE M4a1 de Sekme Yapmaz yalnız aşırı taramadıgınız sürece...