Kullanıcı Tag Listesi

7 sonuçtan 1 ile 7 arası
 1. #1
  cavus er
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  151
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart Oberon boss plugininde editlemeye çalışıp elime yüzüme bulaştırdığım noktalar :D

  PHP- Kodu:
  #include <amxmodx> 
  #include <engine> 
  #include <fakemeta> 
  #include <hamsandwich> 
  #include <xs> 

  #define OBERON_CLASSNAME "oberon" 
  #define OBERON_HEALTH 80000.0 

  #define TASK_SKILL 123123123 
  #define TASK_HOOKINGUP 123312312 
  #define TASK_HOOKINGDOWN 123312313 

  new const oberon_model[] = "models/oberon/zbs_bossl_big02.mdl" 
  new const oberon_knife_effect[] = "models/oberon/ef_knife.mdl" 
  new const oberon_hole_effect[] = "models/oberon/ef_hole.mdl" 
  new const oberon_bomb_model[] = "models/oberon/zbs_bossl_big02_bomb.mdl" 

  new const oberon_appear_sound[] = "oberon/appear.wav" 
  new const oberon_death_sound[] = "oberon/death.wav" 
  new const oberon_evolution_sound[] = "oberon/knife.wav" 
  new const oberon_attack_sound[8][] =  

      
  "oberon/attack1.wav"
      
  "oberon/attack2.wav"
      
  "oberon/attack3_jump.wav"
      
  "oberon/attack3.wav"
      
  "oberon/knife_attack1.wav"
      
  "oberon/knife_attack2.wav"
      
  "oberon/knife_attack3_jump.wav"
      
  "oberon/knife_attack3.wav" 

  new const 
  oberon_hole_sound[] = "oberon/hole.wav" 
  new const oberon_bomb_sound[] = "oberon/attack_bomb.wav" 

  new oberon_model_idg_regm_iBlood[2], exp_spr_id 
  new Float:g_cur_origin[3], Float:g_cur_angles[3], Float:g_cur_v_angle[3
  new 
  g_evolutiong_evolutingg_doing_otherg_attacking3Float:g_attacking3_origin[3

  public 
  plugin_init() 

      
  register_plugin("[Dias's NPC] Oberon""1.0""Dias"
       
      
  register_event("HLTV""event_newround""a""1=0""2=0"
      
  register_touch(OBERON_CLASSNAME"*""fw_touch"
       
      
  register_clcmd("belirle""get_origin"
      
  register_clcmd("cikar""create_oberon"


  public 
  plugin_precache() 

      
  oberon_model_id precache_model(oberon_model
      
  precache_model(oberon_knife_effect
      
  precache_model(oberon_hole_effect
      
  precache_model(oberon_bomb_model
       
      
  precache_sound(oberon_appear_sound
      
  precache_sound(oberon_death_sound
      
  precache_sound(oberon_evolution_sound
      for(new 
  0sizeof(oberon_attack_sound); i++) 
      { 
          
  precache_sound(oberon_attack_sound[i]) 
      } 
      
  precache_sound(oberon_hole_sound
      
  precache_sound(oberon_bomb_sound
       
      
  m_iBlood[0] = precache_model("sprites/blood.spr"
      
  m_iBlood[1] = precache_model("sprites/bloodspray.spr")     
      
  exp_spr_id precache_model("sprites/zerogxplode.spr"


  public 
  event_newround() 

      static 
  ent 
      ent 
  find_ent_by_class(-1OBERON_CLASSNAME
       
      if(
  task_exists(ent+TASK_SKILL)) remove_task(ent+TASK_SKILL


  public 
  get_origin(id

      
  pev(idpev_origing_cur_origin
      
  pev(idpev_anglesg_cur_angles
      
  pev(idpev_v_angleg_cur_v_angle
       
      
  client_print(idprint_chat"[Dias's NPC] Saved Origin"


  public 
  create_oberon(id

      new 
  ent create_entity("info_target"
       
      
  entity_set_origin(entg_cur_origin
      
  entity_set_vector(entEV_VEC_anglesg_cur_angles
      
  //entity_set_vector(ent, EV_VEC_v_angle, g_cur_v_angle) 
       
      
  entity_set_float(entEV_FL_takedamage1.0
      
  entity_set_float(entEV_FL_healthOBERON_HEALTH 1000.0
       
      
  entity_set_string(ent,EV_SZ_classnameOBERON_CLASSNAME
      
  entity_set_model(entoberon_model
      
  entity_set_int(entEV_INT_solidSOLID_SLIDEBOX
      
  entity_set_int(entEV_INT_movetypeMOVETYPE_PUSHSTEP
       
      new 
  Float:maxs[3] = {100.0100.0100.0
      new 
  Float:mins[3] = {-100.0, -100.0, -30.0
      
  entity_set_size(entminsmaxs
      
  entity_set_int(entEV_INT_modelindexoberon_model_id
       
      
  set_entity_anim(ent1
       
      
  set_pev(entpev_iuser40
       
      
  entity_set_float(entEV_FL_nextthinkhalflife_time() + 6.0
      
  set_task(5.0"start_oberon"ent
       
      
  set_task(15.0"do_random_skill"ent__"b"
       
      if(!
  g_reg
      { 
          
  RegisterHamFromEntity(Ham_TakeDamageent"fw_takedmg"1
          
  RegisterHamFromEntity(Ham_Thinkent"fw_think"
          
  g_reg 
      
  }     
       
      
  g_evolution 
      g_evoluting 

      g_doing_other 

       
      drop_to_floor
  (ent
      
  emit_sound(entCHAN_BODYoberon_appear_sound1.0ATTN_NORM0PITCH_NORM


  public 
  start_oberon(ent

      
  set_entity_anim(ent2


  public 
  fw_think(ent

      if(!
  is_valid_ent(ent)) 
          return 
  HAM_IGNORED 
           
      
  if(pev(entpev_iuser4) == 1// Oberon is dead 
          
  return HAM_IGNORED 
           
      
  if(g_evoluting || g_doing_other
          return 
  HAM_IGNORED 
           
      
  if(pev(entpev_health) - 1000.0 <= 0.0
      { 
          
  set_pev(entpev_iuser41
          
  set_entity_anim(ent20
          
  set_task(15.0"move_entity"ent
          
  entity_set_int(entEV_INT_solidSOLID_NOT
          
  entity_set_float(entEV_FL_takedamage0.0
           
          
  emit_sound(entCHAN_BODYoberon_death_sound1.0ATTN_NORM0PITCH_NORM
           
          return 
  HAM_IGNORED 
      

      if((
  pev(entpev_health) - 45000.0 <= OBERON_HEALTH 2.0) && !g_evolution
      { 
          
  g_evoluting 
          set_entity_anim
  (ent11
           
          
  emit_sound(entCHAN_BODYoberon_evolution_sound1.0ATTN_NORM0PITCH_NORM
          
  set_task(8.0"set_new_idle"ent
           
          return 
  HAM_IGNORED 
      
  }     
       
      static 
  victim 
      
  static Float:Origin[3], Float:VicOrigin[3], Float:distance 
       
      victim 
  FindClosesEnemy(ent
      
  pev(entpev_originOrigin
      
  pev(victimpev_originVicOrigin
       
      
  distance get_distance_f(OriginVicOrigin
       
      if(
  is_user_alive(victim)) 
      { 
          if(
  distance <= 250.0
          { 
              if(!
  is_valid_ent(ent)) 
                  return 
  FMRES_IGNORED     
           
              
  new Float:Ent_Origin[3], Float:Vic_Origin[3
               
              
  pev(entpev_originEnt_Origin
              
  pev(victimpev_originVic_Origin)             
           
              
  npc_turntotarget(entEnt_OriginvictimVic_Origin
               
              static 
  Attack_Typeattack_animattack_sound 
              Attack_Type 
  random_num(12
               
              if(
  Attack_Type == 1
              { 
                  if(
  g_evolution
                  { 
                      
  attack_anim 14 
                      attack_sound 

                  
  } else { 
                      
  attack_anim 
                      attack_sound 

                  

                   
                  
  set_entity_anim(entattack_anim
                  
  emit_sound(entCHAN_BODYoberon_attack_sound[attack_sound], 1.0ATTN_NORM0PITCH_NORM
                   
                  
  set_task(1.0"do_takedmg"ent
                   
                  
  entity_set_float(entEV_FL_nextthinkget_gametime() + 3.0
              } else { 
                  if(
  g_evolution
                  { 
                      
  attack_anim 15 
                      attack_sound 

                  
  } else {  
                      
  attack_anim 
                      attack_sound 

                  

                       
                  
  set_entity_anim(entattack_anim)     
                  
  emit_sound(entCHAN_BODYoberon_attack_sound[attack_sound], 1.0ATTN_NORM0PITCH_NORM
                   
                  
  set_task(0.5"do_takedmg"ent)             
                   
                  
  entity_set_float(entEV_FL_nextthinkget_gametime() + 3.0
              } 
               
          } else { 
              static 
  moving_anim 
               
              
  if(g_evolution
                  
  moving_anim 13 
              
  else  
                  
  moving_anim 3         
           
              
  if(pev(entpev_sequence) != moving_anim
              { 
                  
  entity_set_float(entEV_FL_animtimeget_gametime()) 
                  
  entity_set_float(entEV_FL_framerate1.0
                  
  entity_set_int(entEV_INT_sequencemoving_anim
              } 
                   
              new 
  Float:Ent_Origin[3], Float:Vic_Origin[3
               
              
  pev(entpev_originEnt_Origin
              
  pev(victimpev_originVic_Origin
               
              
  npc_turntotarget(entEnt_OriginvictimVic_Origin
              
  hook_ent(entvictim100.0
               
              
  entity_set_float(entEV_FL_nextthinkget_gametime() + 0.1
          } 
      } else { 
          static 
  idle_anim 
           
          
  if(g_evolution
              
  idle_anim 12 
          
  else  
              
  idle_anim 
               
          
  if(pev(entpev_sequence) != idle_anim
          { 
              
  set_entity_anim(entidle_anim
          }     
               
          
  entity_set_float(entEV_FL_nextthinkget_gametime() + 1.0
      }     
           
      return 
  HAM_HANDLED 


  public 
  do_random_skill(ent

      if(!
  pev_valid(ent)) 
          return 
  PLUGIN_HANDLED 
           
      
  if(g_evoluting
          return 
  PLUGIN_HANDLED 
           
      
  if(pev(entpev_health) - 1000.0 <= 0.0
          return 
  PLUGIN_HANDLED 
       
      
  static random_skill 
      random_skill 
  random_num(0100)  
       
      
  g_doing_other 
       
      
  switch(random_skill
      { 
          case 
  0..37: { 
              
  do_attack3(ent
               
          } 
          case 
  38..72: { 
              
  do_hole(ent
          } 
          case 
  73..100: { 
              
  do_bomb(ent
          }         
      }     
       
      return 
  PLUGIN_CONTINUE 


  public 
  do_bomb(oberon

      
  g_doing_other 
       
      
  static bomb_anim 
      
  if(g_evolution
          
  bomb_anim 18 
      
  else 
          
  bomb_anim 
           
      set_entity_anim
  (oberonbomb_anim
       
      
  set_task(3.0"do_skill_bomb"oberon+2015__"b"
      
  set_task(10.0"stop_skill_bomb"oberon


  public 
  stop_skill_bomb(oberon

      
  remove_task(oberon+2015
       
      static 
  idle_anim 
       
      
  if(g_evolution
          
  idle_anim 12 
      
  else  
          
  idle_anim 
           
      set_entity_anim
  (oberonidle_anim
      
  set_task(2.0"reset_think"oberon


  public 
  do_skill_bomb(oberon

      
  oberon -= 2015 
      
  static Float:StartOrigin[3], Float:TempOrigin[6][3], Float:VicOrigin[6][3], Float:Random1 
       
      pev
  (oberonpev_originStartOrigin
      
  emit_sound(oberonCHAN_BODYoberon_bomb_sound1.0ATTN_NORM0PITCH_NORM
       
      
  // 1st Bomb 
      
  Random1 random_float(100.0500.0
      
  VicOrigin[0][0] = StartOrigin[0] + Random1 
      VicOrigin
  [0][1] = StartOrigin[1
      
  VicOrigin[0][2] = StartOrigin[2
       
      
  TempOrigin[0][0] = VicOrigin[0][0] - (Random1 2.0
      
  TempOrigin[0][1] = VicOrigin[0][1
      
  TempOrigin[0][2] = VicOrigin[0][2] + 500.0 
       
      
  // 2nd Bomb 
      
  Random1 random_float(100.0500.0
      
  VicOrigin[1][0] = StartOrigin[0
      
  VicOrigin[1][1] = StartOrigin[1] + Random1 
      VicOrigin
  [1][2] = StartOrigin[2
       
      
  TempOrigin[1][0] = VicOrigin[1][0
      
  TempOrigin[1][1] = VicOrigin[1][1] - (Random1 2.0
      
  TempOrigin[1][2] = VicOrigin[1][2] + 500.0     
       
      
  // 3rd Bomb 
      
  Random1 random_float(100.0500.0
      
  VicOrigin[2][0] = StartOrigin[0] - Random1 
      VicOrigin
  [2][1] = StartOrigin[1
      
  VicOrigin[2][2] = StartOrigin[2
       
      
  TempOrigin[2][0] = VicOrigin[2][0] - (Random1 2.0
      
  TempOrigin[2][1] = VicOrigin[2][1
      
  TempOrigin[2][2] = VicOrigin[2][2] + 500.0     
       
      
  // 4th Bomb 
      
  VicOrigin[3][0] = StartOrigin[0
      
  VicOrigin[3][1] = StartOrigin[1] - Random1 
      VicOrigin
  [3][2] = StartOrigin[2
       
      
  TempOrigin[3][0] = VicOrigin[3][0
      
  TempOrigin[3][1] = VicOrigin[3][1] - (Random1 2.0
      
  TempOrigin[3][2] = VicOrigin[3][2] + 500.0 
       
      
  // 5th Bomb 
      
  VicOrigin[4][0] = StartOrigin[0] + Random1 
      VicOrigin
  [4][1] = StartOrigin[1] + Random1 
      VicOrigin
  [4][2] = StartOrigin[2
       
      
  TempOrigin[4][0] = VicOrigin[4][0] - (Random1 2.0
      
  TempOrigin[4][1] = VicOrigin[4][1] - (Random1 2.0
      
  TempOrigin[4][2] = VicOrigin[4][2] + 500.0 
       
      
  // 6th Bomb 
      
  VicOrigin[5][0] = StartOrigin[0] + Random1 
      VicOrigin
  [5][1] = StartOrigin[1] - Random1 
      VicOrigin
  [5][2] = StartOrigin[2
       
      
  TempOrigin[5][0] = VicOrigin[5][0] + (Random1 2.0
      
  TempOrigin[5][1] = VicOrigin[5][1] - (Random1 2.0
      
  TempOrigin[5][2] = VicOrigin[5][2] + 500.0     
       
      
  for(new 06i++) 
      { 
          
  make_bomb(StartOriginTempOrigin[i], VicOrigin[i]) 
      }     


  public 
  make_bomb(Float:StartOrigin[3], Float:TempOrigin[3], Float:VicOrigin[3]) 

      new 
  ent create_entity("info_target"
       
      
  StartOrigin[2] += 20.0 
       
      entity_set_origin
  (entStartOrigin
       
      
  entity_set_string(ent,EV_SZ_classname"oberon_bomb"
      
  entity_set_model(entoberon_bomb_model
      
  entity_set_int(entEV_INT_solidSOLID_NOT
      
  entity_set_int(entEV_INT_movetypeMOVETYPE_BOUNCE
       
      new 
  Float:maxs[3] = {10.0,10.0,10.0
      new 
  Float:mins[3] = {-10.0,-10.0,-5.0
      
  entity_set_size(entminsmaxs
       
      
  entity_set_float(entEV_FL_animtimeget_gametime()) 
      
  entity_set_float(entEV_FL_framerate1.0)     
      
  entity_set_int(entEV_INT_sequence0)         
       
      static 
  arg[4], arg2[4
       
      
  arg[0] = ent 
      arg
  [1] = floatround(TempOrigin[0]) 
      
  arg[2] = floatround(TempOrigin[1]) 
      
  arg[3] = floatround(TempOrigin[2]) 

      
  arg2[0] = ent 
      arg2
  [1] = floatround(VicOrigin[0]) 
      
  arg2[2] = floatround(VicOrigin[1]) 
      
  arg2[3] = floatround(VicOrigin[2])     
       
      
  set_task(0.01"do_hook_bomb_up"TASK_HOOKINGUPargsizeof(arg), "b"
      
  set_task(1.0"do_hook_bomb_down"_arg2sizeof(arg2)) 
      
  set_task(2.0"bomb_explode"ent


  public 
  bomb_explode(ent

      
  remove_task(TASK_HOOKINGUP
      
  remove_task(TASK_HOOKINGDOWN
       
      static 
  Float:Origin[3
      
  pev(entpev_originOrigin
       
      
  message_begin(MSG_BROADCAST ,SVC_TEMPENTITY
      
  write_byte(TE_EXPLOSION
      
  engfunc(EngFunc_WriteCoordOrigin[0]) 
      
  engfunc(EngFunc_WriteCoordOrigin[1]) 
      
  engfunc(EngFunc_WriteCoordOrigin[2]) 
      
  write_short(exp_spr_id)    // sprite index 
      
  write_byte(20)    // scale in 0.1's 
      
  write_byte(30)    // framerate 
      
  write_byte(0)    // flags 
      
  message_end()     
       
      for(new 
  1get_maxplayers(); i++) 
      { 
          if(
  is_user_alive(i) && entity_range(ient) <= 300.0
          { 
              static 
  Float:Damage 
              Damage 
  random_float(10.030.0
               
              if(
  g_evolution
                  
  Damage *= 2.0 
                   
              ExecuteHam
  (Ham_TakeDamagei0iDamageDMG_BLAST
              
  hit_screen(i
          } 
      }     
       
      
  remove_entity(ent


  public 
  do_hook_bomb_down(arg[4]) 

      
  remove_task(TASK_HOOKINGUP
      
  set_task(0.01"do_hook_bomb_down2"TASK_HOOKINGDOWNargsizeof(arg), "b"


  public 
  do_hook_bomb_down2(arg[4]) 

      static 
  entFloat:VicOrigin[3
       
      
  ent arg[0
      
  VicOrigin[0] = float(arg[1]) 
      
  VicOrigin[1] = float(arg[2]) 
      
  VicOrigin[2] = float(arg[3])     
       
      
  hook_ent2(entVicOrigin500.0


  public 
  do_hook_bomb_up(arg[4]) 

      static 
  entFloat:TempOrigin[3
       
      
  ent arg[0
      
  TempOrigin[0] = float(arg[1]) 
      
  TempOrigin[1] = float(arg[2]) 
      
  TempOrigin[2] = float(arg[3]) 
       
      
  hook_ent2(entTempOrigin500.0


  public 
  do_hole(oberon

      static 
  hole_anim 
       
      
  if(g_evolution
          
  hole_anim 19 
      
  else 
          
  hole_anim 10 
           
      set_entity_anim
  (oberonhole_anim
      
  emit_sound(oberonCHAN_BODYoberon_hole_sound1.0ATTN_NORM0PITCH_NORM
       
      new 
  ent create_entity("info_target"
       
      static 
  Float:Origin[3
      
  pev(oberonpev_originOrigin
       
      
  Origin[2] -= 10.0 
       
      entity_set_origin
  (entOrigin
       
      
  entity_set_string(ent,EV_SZ_classname"hole_hook"
      
  entity_set_model(entoberon_hole_effect
      
  entity_set_int(entEV_INT_solidSOLID_NOT
      
  entity_set_int(entEV_INT_movetypeMOVETYPE_NONE
       
      new 
  Float:maxs[3] = {1.0,1.0,1.0
      new 
  Float:mins[3] = {-1.0,-1.0,-1.0
      
  entity_set_size(entminsmaxs
       
      
  entity_set_float(entEV_FL_animtimeget_gametime()) 
      
  entity_set_float(entEV_FL_framerate1.0)     
      
  entity_set_int(entEV_INT_sequence0)     
       
      
  set_pev(entpev_rendermodekRenderTransAdd
      
  set_pev(entpev_renderamt255.0)     
       
      
  drop_to_floor(ent
       
      for(new 
  0get_maxplayers(); i++) 
      { 
          if(
  is_user_alive(i) && entity_range(oberoni) <= 1000.0
          { 
              static 
  arg[2
              
  arg[0] = oberon 
              arg
  [1] = 
               
              set_task
  (0.01"do_hook_player"512512argsizeof(arg), "b"
          } 
      } 
       
      
  set_task(5.0"stop_hook"oberon+2012)     


  public 
  do_hook_player(arg[2]) 

      static 
  Float:Origin[3], Float:Speed 
      pev
  (arg[0], pev_originOrigin
       
      
  Speed = (1000.0 entity_range(arg[0], arg[1])) * 75.0 
       
      hook_ent2
  (arg[1], OriginSpeed


  public 
  stop_hook(oberon

      
  oberon -= 2012 
       
      
  static ent 
      ent 
  find_ent_by_class(-1"hole_hook"
       
      
  remove_entity(ent
      
  remove_task(512512
       
      
  do_takedmg(oberon
      
  set_task(1.0"reset_think"oberon


  public 
  do_attack3(ent

      static 
  attack3_animattack3_sound 
       
      
  if(g_evolution
      { 
          
  attack3_anim 16 
          attack3_sound 

      
  } else { 
          
  attack3_anim 
          attack3_sound 

      
  }     
       
      
  g_attacking3 
       
      set_entity_anim
  (entattack3_anim
       
      
  emit_sound(entCHAN_BODYoberon_attack_sound[attack3_sound], 1.0ATTN_NORM0PITCH_NORM
      
  set_task(0.1"attack3_jump"ent


  public 
  attack3_jump(ent

      
  set_task(0.01"hookingup"ent+TASK_HOOKINGUP__"b"
      
  set_task(1.0"hookingdown"ent+TASK_HOOKINGDOWN)     
       
      static 
  Enemy 
      Enemy 
  FindClosesEnemy(ent)     
       
      
  pev(Enemypev_origing_attacking3_origin


  public 
  hookingup(ent

      
  ent -= TASK_HOOKINGUP 
       
      
  static Float:Origin[3
      
  pev(entpev_originOrigin
       
      
  Origin[2] += 1000.0 
       
      hook_ent2
  (entOrigin1000.0
       
      static 
  Enemy 
      Enemy 
  FindClosesEnemy(ent)     
       
      new 
  Float:Ent_Origin[3], Float:Vic_Origin[3
       
      
  pev(entpev_originEnt_Origin
      
  pev(Enemypev_originVic_Origin
       
      
  npc_turntotarget(entEnt_OriginEnemyVic_Origin)     


  public 
  hookingdown(ent

      
  ent -= TASK_HOOKINGDOWN 
       
      remove_task
  (ent+TASK_HOOKINGUP
      
  set_task(0.5"set_func1"ent
       
      
  set_task(0.01"hookingdown2"ent+TASK_HOOKINGDOWN__"b"


  public 
  set_func1(ent

      
  set_pev(entpev_iuser31


  public 
  hookingdown2(ent

      
  ent -= TASK_HOOKINGDOWN 
       
      
  static Enemy 
      Enemy 
  FindClosesEnemy(ent
       
      
  hook_ent2(entg_attacking3_origin1000.0
       
      new 
  Float:Ent_Origin[3], Float:Vic_Origin[3
       
      
  pev(entpev_originEnt_Origin
      
  pev(Enemypev_originVic_Origin
       
      
  npc_turntotarget(entEnt_OriginEnemyVic_Origin)         


  public 
  fw_touch(enttouch

      if(!
  pev_valid(ent)) 
          return 
  FMRES_IGNORED 
           
      
  if(g_attacking3 && pev(entpev_iuser3) == 1
      { 
          
  remove_task(ent+TASK_HOOKINGDOWN
           
          if(
  is_user_alive(touch)) 
              
  user_kill(touch
               
          
  g_attacking3 
          set_pev
  (entpev_iuser30
           
          
  set_task(0.75"reset_think"ent
           
          for(new 
  1get_maxplayers(); i++) 
          { 
              if(
  is_user_alive(i) && entity_range(enti) <= 300.0
              { 
                  
  hit_screen(i
                   
                  static 
  Float:Damage 
                  Damage 
  random_float(10.025.0
                   
                  if(
  g_evolution
                      
  Damage *= 1.5 
                   
                  ExecuteHam
  (Ham_TakeDamagei0iDamageDMG_BLAST
              } 
          }     
           
          static 
  attack3_sound 
          
  if(g_evolution
              
  attack3_sound 
          
  else 
              
  attack3_sound 
           
          emit_sound
  (entCHAN_BODYoberon_attack_sound[attack3_sound], 1.0ATTN_NORM0PITCH_NORM)         
               
          
  drop_to_floor(ent
      } 
           
      return 
  FMRES_HANDLED 


  public 
  do_takedmg(ent2

      if(
  g_evolution
      { 
          new 
  ent create_entity("info_target"
       
          static 
  Float:Origin[3], Float:Angles[3
          
  pev(ent2pev_originOrigin
          
  pev(ent2pev_anglesAngles
           
          
  entity_set_origin(entOrigin
          
  entity_set_vector(entEV_VEC_anglesAngles
           
          
  entity_set_string(ent,EV_SZ_classname"knife_effect"
          
  entity_set_model(entoberon_knife_effect
          
  entity_set_int(entEV_INT_solidSOLID_NOT
          
  entity_set_int(entEV_INT_movetypeMOVETYPE_NONE
           
          new 
  Float:maxs[3] = {40.040.01.0
          new 
  Float:mins[3] = {-40.0, -40.0, -1.0
          
  entity_set_size(entminsmaxs
           
          
  drop_to_floor(ent
           
          
  set_task(1.0"remove_knife_effect"ent
      } 
       
      for(new 
  1get_maxplayers(); i++) 
      { 
          if(
  is_user_alive(i) && entity_range(ent2i) <= 300.0
          { 
              
  hit_screen(i
               
              static 
  Float:Damage 
              Damage 
  random_float(7.515.0
               
              if(
  g_evolution
                  
  Damage *= 2.0 
               
              ExecuteHam
  (Ham_TakeDamagei0iDamageDMG_BLAST
          } 
      }     


  public 
  remove_knife_effect(ent

      
  remove_entity(ent


  public 
  set_new_idle(ent

      
  g_evoluting 
      g_evolution 

      set_entity_anim
  (ent12
       
      
  entity_set_float(entEV_FL_nextthinkget_gametime() + 0.1


  public 
  move_entity(ent

      static 
  Float:Origin[3
       
      
  Origin[0] = 4290.0 
      Origin
  [1] = 4290.0 
      Origin
  [2] = 4290.0 
       
      set_pev
  (entpev_originOrigin
      
  entity_set_float(entEV_FL_nextthinkhalflife_time() + 99999999.0


  public 
  fw_takedmg(victiminflictorattackerFloat:damagedamagebits

      static 
  Float:Origin[3
      
  fm_get_aimorigin(attackerOrigin
       
      
  client_print(attackerprint_center"Kalan can: %i"floatround(pev(victimpev_health) - 1000.0)) 
       
      
  create_blood(Origin)     


  stock set_entity_anim(entanim

      
  entity_set_float(entEV_FL_animtimeget_gametime()) 
      
  entity_set_float(entEV_FL_framerate1.0
      
  entity_set_int(entEV_INT_sequenceanim)     


  stock create_blood(const Float:origin[3]) 

      
  // Show some blood :) 
      
  message_begin(MSG_BROADCASTSVC_TEMPENTITY)  
      
  write_byte(TE_BLOODSPRITE
      
  engfunc(EngFunc_WriteCoordorigin[0]) 
      
  engfunc(EngFunc_WriteCoordorigin[1]) 
      
  engfunc(EngFunc_WriteCoordorigin[2]) 
      
  write_short(m_iBlood[1]) 
      
  write_short(m_iBlood[0]) 
      
  write_byte(75
      
  write_byte(5
      
  message_end() 


  stock fm_get_aimorigin(indexFloat:origin[3]) 

      new 
  Float:start[3], Float:view_ofs[3]; 
      
  pev(indexpev_originstart); 
      
  pev(indexpev_view_ofsview_ofs); 
      
  xs_vec_add(startview_ofsstart); 
       
      new 
  Float:dest[3]; 
      
  pev(indexpev_v_angledest); 
      
  engfunc(EngFunc_MakeVectorsdest); 
      
  global_get(glb_v_forwarddest); 
      
  xs_vec_mul_scalar(dest9999.0dest); 
      
  xs_vec_add(startdestdest); 
       
      
  engfunc(EngFunc_TraceLinestartdest0index0); 
      
  get_tr2(0TR_vecEndPosorigin); 
       
      return 
  1
  }   

  public 
  FindClosesEnemy(entid

      new 
  Float:Dist 
      
  new Float:maxdistance=4000.0 
      
  new indexid=0     
      
  for(new i=1;i<=get_maxplayers();i++){ 
          if(
  is_user_alive(i) && is_valid_ent(i) && can_see_fm(entidi)) 
          { 
              
  Dist entity_range(entidi
              if(
  Dist <= maxdistance
              { 
                  
  maxdistance=Dist 
                  indexid
  =
                   
                  
  return indexid 
              

          }     
      }     
      return   public 
  npc_turntotarget(entFloat:Ent_Origin[3], targetFloat:Vic_Origin[3])  

      if(
  target)  
      { 
          new 
  Float:newAngle[3
          
  entity_get_vector(entEV_VEC_anglesnewAngle
          new 
  Float:Vic_Origin[0] - Ent_Origin[0
          new 
  Float:Vic_Origin[1] - Ent_Origin[1

          new 
  Float:radians floatatan(z/xradian
          
  newAngle[1] = radians * (180 3.14
          if (
  Vic_Origin[0] < Ent_Origin[0]) 
              
  newAngle[1] -= 180.0 
           
          entity_set_vector
  (entEV_VEC_anglesnewAngle
      } 


  public 
  bool:can_see_fm(entindex1entindex2

      if (!
  entindex1 || !entindex2
          return 
  false 

      
  if (pev_valid(entindex1) && pev_valid(entindex1)) 
      { 
          new 
  flags pev(entindex1pev_flags
          if (
  flags EF_NODRAW || flags FL_NOTARGET
          { 
              return 
  false 
          


          new 
  Float:lookerOrig[3
          new 
  Float:targetBaseOrig[3
          new 
  Float:targetOrig[3
          new 
  Float:temp[3

          
  pev(entindex1pev_originlookerOrig
          
  pev(entindex1pev_view_ofstemp
          
  lookerOrig[0] += temp[0
          
  lookerOrig[1] += temp[1
          
  lookerOrig[2] += temp[2

          
  pev(entindex2pev_origintargetBaseOrig
          
  pev(entindex2pev_view_ofstemp
          
  targetOrig[0] = targetBaseOrig [0] + temp[0
          
  targetOrig[1] = targetBaseOrig [1] + temp[1
          
  targetOrig[2] = targetBaseOrig [2] + temp[2

          
  engfunc(EngFunc_TraceLinelookerOrigtargetOrig0entindex10//  checks the had of seen player 
          
  if (get_tr2(0TraceResult:TR_InOpen) && get_tr2(0TraceResult:TR_InWater)) 
          { 
              return 
  false 
          
  }  
          else  
          { 
              new 
  Float:flFraction 
              get_tr2
  (0TraceResult:TR_flFractionflFraction
              if (
  flFraction == 1.0 || (get_tr2(0TraceResult:TR_pHit) == entindex2)) 
              { 
                  return 
  true 
              

              else 
              { 
                  
  targetOrig[0] = targetBaseOrig [0
                  
  targetOrig[1] = targetBaseOrig [1
                  
  targetOrig[2] = targetBaseOrig [2
                  
  engfunc(EngFunc_TraceLinelookerOrigtargetOrig0entindex10//  checks the body of seen player 
                  
  get_tr2(0TraceResult:TR_flFractionflFraction
                  if (
  flFraction == 1.0 || (get_tr2(0TraceResult:TR_pHit) == entindex2)) 
                  { 
                      return 
  true 
                  

                  else 
                  { 
                      
  targetOrig[0] = targetBaseOrig [0
                      
  targetOrig[1] = targetBaseOrig [1
                      
  targetOrig[2] = targetBaseOrig [2] - 17.0 
                      engfunc
  (EngFunc_TraceLinelookerOrigtargetOrig0entindex10//  checks the legs of seen player 
                      
  get_tr2(0TraceResult:TR_flFractionflFraction
                      if (
  flFraction == 1.0 || (get_tr2(0TraceResult:TR_pHit) == entindex2)) 
                      { 
                          return 
  true 
                      

                  } 
              } 
          } 
      } 
      return 
  false 


  public 
  hook_ent(entvictimFloat:speed

      static 
  Float:fl_Velocity[3
      static 
  Float:VicOrigin[3], Float:EntOrigin[3

      
  pev(entpev_originEntOrigin
      
  pev(victimpev_originVicOrigin
       
      static 
  Float:distance_f 
      distance_f 
  get_distance_f(EntOriginVicOrigin

      if (
  distance_f 60.0
      { 
          new 
  Float:fl_Time distance_f speed 

          fl_Velocity
  [0] = (VicOrigin[0] - EntOrigin[0]) / fl_Time 
          fl_Velocity
  [1] = (VicOrigin[1] - EntOrigin[1]) / fl_Time 
          fl_Velocity
  [2] = (VicOrigin[2] - EntOrigin[2]) / fl_Time 
      
  } else 
      { 
          
  fl_Velocity[0] = 0.0 
          fl_Velocity
  [1] = 0.0 
          fl_Velocity
  [2] = 0.0 
      


      
  entity_set_vector(entEV_VEC_velocityfl_Velocity


  public 
  hook_ent2(entFloat:VicOrigin[3], Float:speed

      static 
  Float:fl_Velocity[3
      static 
  Float:EntOrigin[3

      
  pev(entpev_originEntOrigin
       
      static 
  Float:distance_f 
      distance_f 
  get_distance_f(EntOriginVicOrigin

      if (
  distance_f 60.0
      { 
          new 
  Float:fl_Time distance_f speed 

          fl_Velocity
  [0] = (VicOrigin[0] - EntOrigin[0]) / fl_Time 
          fl_Velocity
  [1] = (VicOrigin[1] - EntOrigin[1]) / fl_Time 
          fl_Velocity
  [2] = (VicOrigin[2] - EntOrigin[2]) / fl_Time 
      
  } else 
      { 
          
  fl_Velocity[0] = 0.0 
          fl_Velocity
  [1] = 0.0 
          fl_Velocity
  [2] = 0.0 
      


      
  entity_set_vector(entEV_VEC_velocityfl_Velocity


  public 
  hit_screen(id

      
  message_begin(MSG_ONEget_user_msgid("ScreenShake"),{0,0,0}, id
      
  write_short(1<<14
      
  write_short(1<<13
      
  write_short(1<<13
      
  message_end()     


  public 
  reset_think(ent

      
  g_doing_other 
      entity_set_float
  (entEV_FL_nextthinkget_gametime() + 0.1

  Plugin bu editlemek istediğim şeyse şu :
  PHP- Kodu:
  if((pev(entpev_health) - 45000.0 <= OBERON_HEALTH 2.0) && !g_evolution
      { 
          
  g_evoluting 
          set_entity_anim
  (ent11
           
          
  emit_sound(entCHAN_BODYoberon_evolution_sound1.0ATTN_NORM0PITCH_NORM
          
  set_task(8.0"set_new_idle"ent
           
          return 
  HAM_IGNORED 
      

  Pluginin orjinal halinde - 45000.0 yerinde -1000.0 yazıyordu böyleyken canı 0-1000 civarı boss değişik bi hareketle tırnaklarını uzatıyodu daha güçlü vurmaya başlıyodu . Ben bossun canını 80 k yaptım ( orjinalinde 500) şimdide bossa 1 damage bile gelse tırnakları uzuyor -1000 yapıncada ölürken tırnak çıkıyor anlamadım bunu canı 40000 e gelince yapmasını istiyorum ama beceremedim yardım edecek varmı

 2. #2
  Nemesis* coadmin akcaliberkk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.027
  Bahsedildi
  105 Mesaj
  Etiketlenmiş
  10 Konu
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Cevap: Oberon boss plugininde editlemeye çalışıp elime yüzüme bulaştırdığım noktalar

  - 45000.0 'i tamamen silmeyi dene ?

  Yani şöyle olsun.

  (pev(ent, pev_health) <= OBERON_HEALTH / 2.0) && !g_evolution

  To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.  To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


  CS:GO ve CS 1.6 için ücretli eklenti yapılır.
  Plugin yazmak isteyenlere yardımcı olabilirim.
  Skype adresimden ulaşabilirsiniz:
  destek_596
  Steam: http://steamcommunity.com/id/ca-nemesis/


 3. #3
  cavus er
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  151
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart Cevap: Oberon boss plugininde editlemeye çalışıp elime yüzüme bulaştırdığım noktalar

  Canı 40000 e inince tırnaklarını çıkarması gerekiyor onu belirleyemezki ozaman :S ? yinede deniyim

  ---------- Alttaki Mesaj Zamani 14:45 ---------- Önceki Mesaj Zamani 14:28 ----------

  Yok yine aynı bossu çıkarır çıkarmaz tırnaklarını çıkarıyor -1000.0 yapınca çalışıyor ama oda ölürken çıkarıyor

 4. #4
  Nemesis* coadmin akcaliberkk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.027
  Bahsedildi
  105 Mesaj
  Etiketlenmiş
  10 Konu
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Cevap: Oberon boss plugininde editlemeye çalışıp elime yüzüme bulaştırdığım noktalar

  if((pev(ent, pev_health) <= 40000.0) && !g_evolution)

  böyle olması lazım ? entity healthi 40 binden küçükse çalışması lazım

  To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.  To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


  CS:GO ve CS 1.6 için ücretli eklenti yapılır.
  Plugin yazmak isteyenlere yardımcı olabilirim.
  Skype adresimden ulaşabilirsiniz:
  destek_596
  Steam: http://steamcommunity.com/id/ca-nemesis/


 5. #5
  cavus er
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  151
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart Cevap: Oberon boss plugininde editlemeye çalışıp elime yüzüme bulaştırdığım noktalar

  tamam deneyeyim

 6. #6
  cavus er
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  151
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart Cevap: Oberon boss plugininde editlemeye çalışıp elime yüzüme bulaştırdığım noktalar

  Oldu teşekkürler

 7. #7
  Nemesis* coadmin akcaliberkk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.027
  Bahsedildi
  105 Mesaj
  Etiketlenmiş
  10 Konu
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Cevap: Oberon boss plugininde editlemeye çalışıp elime yüzüme bulaştırdığım noktalar

  Çözülmüş İsteklere taşındı.

  To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.  To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


  CS:GO ve CS 1.6 için ücretli eklenti yapılır.
  Plugin yazmak isteyenlere yardımcı olabilirim.
  Skype adresimden ulaşabilirsiniz:
  destek_596
  Steam: http://steamcommunity.com/id/ca-nemesis/


Benzer Konular

 1. Editlemeye çalıştığım pluginde sorun çıktı
  By hurracuran in forum Çözülmüş İstekler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 03-02-13, 23:51
 2. [JB] Ufak Bir Hata Var SHOP Plugininde
  By Furkan Dize in forum Çözülmüş İstekler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 29-01-13, 18:00
 3. Oberon Boss Mod // 2012 Calisiyor // Eklentili
  By pRoBela in forum [MOD] Cs 1.6 Modları
  Cevaplar: 56
  Son Mesaj: 18-11-12, 12:11

Kullanıcıların arama motorlarındaki kullandığı taglar:

Counter Strike 1.6 Cfg, plugin, eklenti, sxe, config, skin, setup
Counter Strike

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99