Merhaba Yeni Steamden Cs 1.6 ald�m ilk girdi�imde bir sunucuya girdim fakat di�er giri�lerimde sunuculara giri� k�sm� y�klenirken oyun kapan�p masa�st�ne at�yor baya ara�t�rd�m bir ��z�mde bulamad�m konu hakk�nda bilen birisi yard�m ederse �ok mutlu olurum �imdiden te�ekk�rler.