Kullanıcı Tag Listesi

3 sonuçtan 1 ile 3 arası
 1. #1
  onbasi er
  Üyelik tarihi
  Apr 2014
  Mesajlar
  55
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  7

  Standart Hatayı Bulabilirmisiniz

  Bu Jb Mod İçin /slotmenu & /vipmenu 2 plugin var fakat servere yükleyince açılmıyo yani menü açılıyo
  /slotmenu ; de menünün yarısı görünüyo seçeneğe tıklayınca alınmıo jb yok diyo
  /vipmenu ; menü komple görünüyo fakat yeterli jb'niz yok diyo acil yardımcı olabilirmisiniz
  .sma ekte

  [CODE]/* Plugin generated by AMXX-Studio */

  #include <amxmodx>
  #include <amxmisc>
  #include <hamsandwich>
  #include <fun>
  #include <cstrike>
  #include <jail>


  #define PLUGIN "New Plug-In"
  #define VERSION "1.0"
  #define AUTHOR "JDM"


  #define SLOT_FLAG ADMIN_RESERVATION
  #define SLOW_GRAVITY 0.5
  #define FAST_SPEED 300.0
  #define NORMAL_SPEED 240.0


  new bool:g_hiz[33]
  new cvar_bombaseti,
  cvar_revle,
  cvar_zipla,
  cvar_zemzem,
  cvar_glock,
  cvar_usp
  public plugin_init() {
  register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR)

  register_clcmd("say /slotmenu","ShowSlotMenu")

  register_event("CurWeapon", "eCurweapon", "be", "1=1");
  register_logevent("eRoundEnd",2,"1=Round_End");

  // Cvar's
  cvar_bombaseti = register_cvar("jb_bomba_seti","20")
  cvar_revle = register_cvar("jb_revle","30")
  cvar_zipla = register_cvar("jb_zipla","20")
  cvar_zemzem = register_cvar("jb_zemzem","25")
  cvar_glock = register_cvar("jb_glock","50")
  cvar_usp = register_cvar("jb_usp","75")
  }
  public client_connect(id) {
  g_hiz[id] = false
  }
  public client_disconnect(id) {
  g_hiz[id] = false
  }
  public ShowSlotMenu(id) {
  if(!is_user_alive(id))
  return PLUGIN_CONTINUE;

  if(get_user_flags(id) & SLOT_FLAG) {
  new menu, Menuz[512];

  formatex(Menuz, charsmax(Menuz), "\rTheMeyhane | Gaming Slot Menu \wMenu:")
  menu = menu_create(Menuz, "MenuHandler")

  formatex(Menuz, charsmax(Menuz), "\wBomba Seti \r[%s JB]",get_pcvar_num(cvar_bombaseti))
  menu_additem(menu, Menuz, "1", SLOT_FLAG)
  formatex(Menuz, charsmax(Menuz), "\wArkadasini Revle \r[%s JB]",get_pcvar_num(cvar_revle))
  menu_additem(menu, Menuz, "2", SLOT_FLAG)
  formatex(Menuz, charsmax(Menuz), "\wUzun Ziplama \r[%s JB]",get_pcvar_num(cvar_zipla))
  menu_additem(menu, Menuz, "3", SLOT_FLAG)
  formatex(Menuz, charsmax(Menuz), "\wZemzem Suyu \r[%s JB]",get_pcvar_num(cvar_zemzem))
  menu_additem(menu, Menuz, "4", SLOT_FLAG)
  formatex(Menuz, charsmax(Menuz), "\w20 Mermili Glock \r[%s JB]",get_pcvar_num(cvar_glock))
  menu_additem(menu, Menuz, "5", SLOT_FLAG)
  formatex(Menuz, charsmax(Menuz), "\w20 Mermili Usp \r[%s JB]",get_pcvar_num(cvar_usp))
  menu_additem(menu, Menuz, "6", SLOT_FLAG)
  formatex(Menuz, charsmax(Menuz), "\wGeri")
  menu_setprop(menu, MPROP_BACKNAME ,Menuz)
  formatex(Menuz, charsmax(Menuz), "\wIleri")
  menu_setprop(menu,MPROP_NEXTNAME ,Menuz)
  formatex(Menuz, charsmax(Menuz), "\rCikis")
  menu_setprop(menu,MPROP_EXITNAME,Menuz)
  menu_setprop(menu,MPROP_EXIT, "Cikis")
  menu_display(id, menu, 0)
  }
  return PLUGIN_HANDLED
  }
  public MenuHandler(id, menu ,item) {
  if(item == MENU_EXIT) {
  menu_destroy(menu)
  return PLUGIN_HANDLED
  }
  new data[6], iName[64], access, callback
  menu_item_getinfo(menu, item, access, data, charsmax(data), iName, charsmax(iName), callback)
  new jbpacks = jb_get_user_packs(id)
  new key = str_to_num(data)
  switch(key) {
  case 1:{
  if(jbpacks >= get_pcvar_num(cvar_bombaseti)) {
  jb_set_user_packs(id, jbpacks - get_pcvar_num(cvar_bombaseti))
  give_item(id, "weapon_hegrenade")
  give_item(id, "weapon_flashbang")
  give_item(id, "weapon_smokegrenade")
  } else {
  client_print(id, print_chat,"[JB]: Yetersiz JB. Gerekli olan miktar: (%d JB)", get_pcvar_num(cvar_bombaseti))
  }
  }
  case 2:{
  if(jbpacks >= get_pcvar_num(cvar_revle)) {
  jb_set_user_packs(id, jbpacks - get_pcvar_num(cvar_revle))
  new menu = menu_create("\wArkadasini Revle","revmenu_handler")
  new players[32],inum,Uid;
  new szName[32], szID[10];
  get_players(players,inum,"b")
  for(new i;i<inum;i++) {
  Uid = players[i];
  get_user_name(Uid,szName,charsmax(szName))
  num_to_str(Uid,szID,9)

  menu_additem(menu,szName,szID,0)
  }
  menu_display(id,menu,0)
  } else {
  client_print(id, print_chat,"[JB]: Yetersiz JB. Gerekli olan miktar: (%d JB)", get_pcvar_num(cvar_revle))
  }
  }
  case 3:{
  if(jbpacks >= get_pcvar_num(cvar_zipla)) {
  jb_set_user_packs(id, jbpacks - get_pcvar_num(cvar_zipla))
  set_user_gravity(id, SLOW_GRAVITY)
  } else {
  client_print(id, print_chat,"[JB]: Yetersiz JB. Gerekli olan miktar: (%d JB)", get_pcvar_num(cvar_zipla))
  }
  }
  case 4:{
  if(jbpacks >= get_pcvar_num(cvar_zemzem)) {
  jb_set_user_packs(id, jbpacks - get_pcvar_num(cvar_zemzem))
  g_hiz[id] = true
  set_user_maxspeed(id, FAST_SPEED)
  set_user_gravity(id, SLOW_GRAVITY)
  set_user_health(id, get_user_health(id) + 50)

  } else {
  client_print(id, print_chat,"[JB]: Yetersiz JB. Gerekli olan miktar: (%d JB)", get_pcvar_num(cvar_zemzem))
  }
  }
  case 5:{
  if(jbpacks >= get_pcvar_num(cvar_glock)) {
  jb_set_user_packs(id, jbpacks - get_pcvar_num(cvar_glock))
  cs_set_weapon_ammo(give_item(id, "weapon_glock"), 20)
  } else {
  client_print(id, print_chat,"[JB]: Yetersiz JB. Gerekli olan miktar: (%d JB)", get_pcvar_num(cvar_glock))
  }
  }
  case 6:{
  if(jbpacks >= get_pcvar_num(cvar_usp)) {
  jb_set_user_packs(id, jbpacks - get_pcvar_num(cvar_usp))
  cs_set_weapon_ammo(give_item(id, "weapon_usp"), 20)
  } else {
  client_print(id, print_chat,"[JB]: Yetersiz JB. Gerekli olan miktar: (%d JB)", get_pcvar_num(cvar_usp))
  }
  }
  }
  return PLUGIN_HANDLED
  }
  public revmenu_handler(id,menu,item) {
  if(item==MENU_EXIT) {
  menu_destroy(menu)
  return PLUGIN_HANDLED
  }
  new data[6],szName[32], access,callback;
  menu_item_getinfo(menu,item,access,data,charsmax(d ata),szName,charsmax(szName),callback)
  new Uid = str_to_num(data);
  if(!is_user_alive(Uid) && is_user_connected(Uid)) {
  ExecuteHamB(Ham_CS_RoundRespawn,Uid)
  }
  return PLUGIN_HANDLED
  }
  public eCurweapon(id) {
  if(g_hiz[id]) {
  set_user_maxspeed(id, FAST_SPEED)
  }
  }
  public eRoundEnd() {
  new players[32], inum, id
  get_players(players,inum)
  for(new i;i<inum;i++) {
  id = players[i]
  g_hiz[id] = false
  }
  }  PHP- Kodu:
  #include <amxmodx>#include <amxmisc>#include <fun>#include <jail>#include <colorchat>
  #define PLUGIN "VipMenu"#define VERSION "1.0"#define AUTHOR "skc0011"#define ADMIN_YETKI ADMIN_LEVEL_F
  new bool:g_kullandim[33]new Kanverdim [33],g_jbpacks[33];
  public 
  plugin_natives(){        register_native("jb_get_user_packs","native_jb_get_user_packs"1)    register_native("jb_set_user_packs","native_jb_set_user_packs")    }public plugin_init() {    register_plugin(PLUGINVERSIONAUTHOR)    register_clcmd("say /vipmenu","VmenuKomut")    register_event("HLTV""eRoundEvent""a""1=0""2=0")      register_logevent("eRoundEnd",2,"1=Round_End");    register_logevent("eRoundStart"2"1=Round_Start");}public VmenuKomut(id) {    if(get_user_flags(id) & ADMIN_YETKI && !(g_kullandim[id])){                        if(is_user_alive(id))        {            VipMenu(id);        }        else        {                ColorChat(id,GREEN ,"^3[^4TheMeyhane | Gamnig^3] Oluler Giremez.!^4")        }    }    else if(g_kullandim[id]){        ColorChat(id,GREEN ,"^3[^4TheMeyhane | Gamnig^3]VipMenu'yu daha Once Kullandiniz. Lutfen Yeni Tur'u Bekleyin^4");    }    else{        ColorChat(id,GREEN ,"^3[^4TheMeyhane | Gamnig^3]Vip Degilsiniz Sadece Vipler Girebilir^4");        return PLUGIN_HANDLED;    }    return PLUGIN_HANDLED;}public VipMenu(id){    static Item[64]        formatex(Itemcharsmax(Item),"\wTheMeyhane | Gamnig \r# \yVIP Menu")    new Menu menu_create(Item"vipmenu_gir")        formatex(Itemcharsmax(Item),"\wUcretsiz Redbull \y[\rHizli Kos\y]")    menu_additem(MenuItem"1")        formatex(Itemcharsmax(Item),"\w2 Saniye God \y[\rOlumsuzluk\y]")    menu_additem(MenuItem"2")        formatex(Itemcharsmax(Item),"\w+100 Armor \y[\rCelik Yelek\y]")    menu_additem(MenuItem"3")        formatex(Itemcharsmax(Item),"\wCT'yi Disarmla \y[\r75TL\y]")    menu_additem(MenuItem"4")        formatex(Itemcharsmax(Item),"\wCT'yi Gom \y[\r100 TL\y]")    menu_additem(MenuItem"5")        formatex(Itemcharsmax(Item),"\wCT'ye Uberslap Ver \y[\r50 TL\y]")    menu_additem(MenuItem"6")        formatex(Itemcharsmax(Item),"\wKan Bagisla \y[\r249 \yHP \rVer , \y15 \rTL \dKazan\y]")    menu_additem(MenuItem"7")        menu_setprop(MenuMPROP_EXITMEXIT_ALL)    menu_display(idMenu,0)        return PLUGIN_HANDLED;}public vipmenu_gir(idmenuitem){    if( item == MENU_EXIT )    {        menu_destroy(menu);        return PLUGIN_HANDLED;    }    new accescallbackdata[6], iname[64]    menu_item_getinfo(menuitemaccesdata5iname63,callback)        new key str_to_num(data);    switch(key)    {        case 1:        {            set_user_gravity(id,0.6)            set_user_health(id105)            g_kullandim[id] = true;            set_user_maxspeed(id,500.0)                        ColorChat(id,GREEN ,"^3[^4TheMeyhane | Gamnig^3] VIP Menu'den Redbull Aldiniz.^4")        }        case 2:        {            set_user_godmode(id,1)            g_kullandim[id] = true;            set_task(2.0,"godmodekapat",id)            ColorChat(id,GREEN ,"^3[^4TheMeyhane | Gamnig^3] VIP Menu'den GodMode Aldiniz.^4")        }        case 3:        {            set_user_armor(id100);            g_kullandim[id] = true;            ColorChat(id,GREEN ,"^3[^4TheMeyhane | Gamnig^3] VIP Menu'den Armor Aldiniz.^4")        }        case 4:        {                        if (g_jbpacks[id] > 75)            {                jb_set_user_packs(id,jb_get_user_packs (id) - 75)                g_kullandim[id] = true;                ctdisarm(id)            }            else            {                ColorChat(id,GREEN ,"^3[^4TheMeyhane | Gamnig^3] ^1Yeterli ^3[ ^4JB ^3] ^1' Niz Yok.")                VipMenu(id)            }        }        case 5:        {                        if (g_jbpacks[id] > 100)            {                jb_set_user_packs(id,jb_get_user_packs (id) - 100)                g_kullandim[id] = true;                ctgom(id)            }            else            {                ColorChat(id,GREEN ,"^3[^4TheMeyhane | Gamnig^3] ^1Yeterli ^3[ ^4JB ^3] ^1' Niz Yok.")                VipMenu(id)            }        }        case 6:        {                        if (g_jbpacks[id] > 50)            {                jb_set_user_packs(id,jb_get_user_packs (id) - 50)                ctucur(id)                g_kullandim[id] = true;            }            else            {                ColorChat(id,GREEN ,"^3[^4TheMeyhane | Gamnig^3] ^1Yeterli ^3[ ^4JB ^3] ^1' Niz Yok.")                VipMenu(id)                g_kullandim[id] = true;            }        }        case 7:        {            kanbagis(id)            g_kullandim[id] = true;        }    }    menu_destroy(menu)    return PLUGIN_HANDLED}public godmodekapat(id){    set_user_godmode(id,0)    ColorChat(id,GREEN ,"^3[^4TheMeyhane | Gamnig^3] ^1Godmode Suresi ^3Bitti")}public ctgom(id){        new ad[32],sznum[6]    new menu menu_create("\wTheMeyhane | Gamnig \r# \yCT Gom","ctgom_devam")    for(new 1;i<=get_maxplayers();i++)        if(is_user_connected(i) && get_user_team(i) == && is_user_alive(i))    {        num_to_str(i,sznum,5)        get_user_name(i,ad,31)        menu_additem(menu,ad,sznum)    }    menu_display(id,menu0)    return PLUGIN_HANDLED}
  public 
  ctgom_devam(id,menu,item){    if(item == MENU_EXIT)    {        menu_destroy(menu)        return PLUGIN_HANDLED    }    new ad[32],callback,access,data[6]    menu_item_getinfo(menu,item,access,data,5,ad,31,callback)    new name[32];    get_user_name(id,name,31)    new tid str_to_num(data)    get_user_name(tid,ad,31)    server_cmd("amx_bury ^"%s^"",ad)    ColorChat(id,GREEN ,"^3[^4TheMeyhane | Gamnig^3] ^3%s ^1Nickli Mahkum ^4%s ^1Nickli Gardiyani ^3Gomdu.",name,ad)            return PLUGIN_HANDLED}public ctdisarm(id){        new ad[32],sznum[6]    new menu menu_create("\wTheMeyhane | Gamnig \r# \yCT Gom","ctdisarm_devam")    for(new 1;i<=get_maxplayers();i++)        if(is_user_connected(i) && get_user_team(i) == && is_user_alive(i))    {        num_to_str(i,sznum,5)        get_user_name(i,ad,31)        menu_additem(menu,ad,sznum)    }    menu_display(id,menu0)    return PLUGIN_HANDLED}
  public 
  ctdisarm_devam(id,menu,item){    if(item == MENU_EXIT)    {        menu_destroy(menu)        return PLUGIN_HANDLED    }    new ad[32],callback,access,data[6]    menu_item_getinfo(menu,item,access,data,5,ad,31,callback)    new name[32];    get_user_name(id,name,31)    new tid str_to_num(data)    get_user_name(tid,ad,31)    server_cmd("amx_disarm ^"%s^"",ad)    ColorChat(id,GREEN ,"^3[^4TheMeyhane | Gamnig^3] ^3%s ^1Nickli Mahkum ^4%s ^1Nickli Gardiyani ^3Disarmladi.",name,ad)            return PLUGIN_HANDLED}public kanbagis(id){    if( !is_user_connectedid ) || !is_user_aliveid ) ) {        return PLUGIN_HANDLED;    }    if(Kanverdimid ] )    {        ColorChat(id,GREEN ,"^3[^4TheMeyhane | Gamnig^3] ^1Sadece ^3[ ^4Taze Kan ^3] ^1Verebilirsiniz !" );        return PLUGIN_HANDLED;    }        if( get_user_healthid ) < 250 )    {        ColorChat(id,GREEN ,"^3[^4TheMeyhane | Gamnig^3] ^1Yeteri Kadar ^3[ ^4Kaniniz ^3] ^1Yok !" );        return PLUGIN_HANDLED;    }    else    {        set_user_healthidget_user_healthid ) - 249 );        jb_set_user_packsidjb_get_user_packsid ) + 15 );        set_user_maxspeedid160.0 );                Kanverdimid ] = true;                ColorChat(id,GREEN ,"^3[^4TheMeyhane | Gamnig^3] ^1Kan Bagisladin ^3[^4 15 TL ^3] ^1Kazandin !" );    }    return PLUGIN_HANDLED;}public native_jb_get_user_packs(id){    return g_jbpacks[id];}public native_jb_set_user_packs(idammount){    new id get_param(1);    new ammount get_param(2);    g_jbpacks[id] = ammount    return 1;}public ctucur(id){    new ad[32],sznum[6]    new menu menu_create("\wTheMeyhane | Gamnig \r# \yCT Ucur","ctucur_devam")    for(new 1;i<=get_maxplayers();i++)        if(is_user_connected(i) && get_user_team(i) == && is_user_alive(i))    {        num_to_str(i,sznum,5)        get_user_name(i,ad,31)        menu_additem(menu,ad,sznum)    }    menu_display(id,menu0)    return PLUGIN_HANDLED}public ctucur_devam(id,menu,item){    if(item == MENU_EXIT)    {        menu_destroy(menu)        return PLUGIN_HANDLED    }    new ad[32],callback,access,data[6]    menu_item_getinfo(menu,item,access,data,5,ad,31,callback)    new name[32];    get_user_name(id,name,31)    new tid str_to_num(data)    get_user_name(tid,ad,31)    server_cmd("amx_uberslap ^"%s^"",ad)    ColorChat(0,GREEN ,"^3[^4TheMeyhane | Gamnig^3] ^3%s ^1Nickli Mahkum ^4%s ^1Nickli Gardiyani Ucurdu.",name,ad)             return PLUGIN_HANDLED}public eRoundStart() {    new players[32], inumid    get_players(playersinum)    for(new i;i<inum;i++) {        id players[i]        g_kullandim[id] = false;        Kanverdim[id] = false;    }}public eRoundEvent() {    new players[32], inumid    get_players(playersinum)    for(new i;i<inum;i++) {        id players[i]        Kanverdim[id] = false;        g_kullandim[id] = false;    }}public client_connect(id){    g_kullandim[id] = false;    Kanverdim[id] = false;}public client_disconnect(id){    g_kullandim[id] = false;    Kanverdim[id] = false;}public eRoundEnd() {    new players[32], inumid    get_players(playersinum)    for(new i;i<inum;i++) {        id players[i]        g_kullandim[id] = false;        Kanverdim[id] = false;    }}   Php ve kod karışık ekte war ACİL
  Ekli Dosyalar Ekli Dosyalar
  Meyhane Gaming JAILBREAK  Server IP : 95.173.173.112
  TeamSpeak 3 IP : 77.223.159.211:2014
  Skype : MeyhaneGaming
  Face :
  To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
  size="4">Group :

  To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


 2. #2
  onbasi er Kaymaklii - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2015
  Mesajlar
  57
  Bahsedildi
  1 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  6

  Standart Cevap: Hatayı Bulabilirmisiniz

  Kardeşim Pluginlerde Sorun yok, bazı "compile" araçlarında <jail> kütüphanesi olmadığı için .sma formatındaki plugini .amxx formatına çeviremiyorsun istersen jailbreak modunu ver sorunsuz bir şekilde pluginleri içine yerleştireyim. veya JB Sistemi Olmuyan Slot ve VIP Menü Pluginlerinide kullanabilirsin.
  Saygılarla,
  Burak Can Binici
  Golden[HS] ~ Clan Servers.

 3. #3
  onbasi er
  Üyelik tarihi
  Mar 2015
  Mesajlar
  63
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  6

  Standart Cevap: Hatayı Bulabilirmisiniz

  bana da lazım ya

Benzer Konular

 1. Plugindeki hatayı düzeltirmisiniz
  By kaptan647 in forum Çözülmüş İstekler
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 25-01-14, 13:42
 2. Şu 2 Plugini Bulabilirmisiniz ?
  By fulmodcu in forum Çözülmüş İstekler
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 12-09-13, 23:58

Kullanıcıların arama motorlarındaki kullandığı taglar:

Counter Strike 1.6 Cfg, plugin, eklenti, sxe, config, skin, setup
Counter Strike

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94