Pawno okulu Dersleri eğlenceli anlatmaya hazır!!!!1111!!!birbir!! ;D

1.Sınıf
DERS 1(Pawnoya başlıyorum)

İlk önce new.pwn dosyasını Pawno programıyla açıyoruz... Ve pawno size birden ''CE EEE'' yapıyor ve karşınıza bir sürü yazı çıkıyor.Siz ilk önce kafanızda şekillenmesi için biraz inceleyin.Çok karmaşık değil mi? Ama bu karmaşıklıkları KARMAYI SİLEREK ŞIK YAPACAĞIZ (Aman haa gaza gelip bişileri silmeyin) Neyse ilk önce biz en baştaki #if defined FILTERSCRİPT olan yazıyı #defined FILTERSCRİPT yapacağız.Ee zor değilmiş pawno değil mi? Sonra ise #else ve #endif i terminatör gibi yok ediyoruz. Artık yaptıklarımızı F5 İLE kaydedip bir kahve hazırlayalım çünkü heyecandan uykusuz kalacağız.Tenefüs hadi kahveye.

DERS 2 (Kodlamaya başlıyorum)

Şimdi ise karakter doğma alanı ve komutları öğreneceğiz. Şimdi
Pawn: [Seç]
public OnPlayerRequestClass(playerid, classid)
publicine CTRL + F ile gidin. O puclic'i silip benim verdiğim kodları yapıştırın (Eski publicin yerine)

Pawn: [Seç]
public OnPlayerRequestClass(playerid, classid)
{
SetPlayerPos(playerid,2027.1962,1007.7031,10.8203) ;
SetPlayerFacingAngle(playerid, 270.0);
SetPlayerCameraPos(playerid,2034.6650,1007.8406,11 .9078);
SetPlayerCameraLookAt(playerid,2029.0746,1007.6553 ,10.8203);
return 1;
}

Şimdi komut ekleyeceğiz ben size en kolay komut olan can fullemeyi göstereceğim ama beleş olanını onu farklı komutlarla halledebilirsiniz.Şimdi
Pawn: [Seç]
public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
publicine gidin.Ve benim verdiğim beleş can komutunu yazın.
Pawn: [Seç]
if (strcmp("/belescan", cmdtext, true, 10) == 0)
{
SetPlayerHealth(playerid, 100);
GameTextForPlayer(playerid, "~w~Canın , ~r~-Full", 5000,1);
return 1;
}

Şimdi F5'e basarak kaydedin Eğer error gördüyseniz yanında parentez içerisinde yazan satıra dikkat etmeniz gerek.

DERS 3 (Artık acemi coderim)

Bu derste pawnoya renk tanıtma ve RCON olmayı anlatacağım öncelikle Kodun başına
Pawn: [Seç]
#define COLOR_GREY 0xAFAFAFAA
#define COLOR_GREEN 0x33AA33AA
#define COLOR_RED 0xAA3333AA
#define COLOR_YELLOW 0xFFFF00AA
#define COLOR_WHITE 0xFFFFFFAA
#define COLOR_GREY 0xAFAFAFAA
#define COLOR_PURPLE 0xC2A2DAAA
#define COLOR_WHITE 0xFFFFFFAA
#define COLOR_DBLUE 0x2641FEAA
#define COLOR_BLUE 0x33AAFFFF
#define COLOR_GREEN 0x33AA33AA
#define COLOR_ORANGE 0xFF9900AA
#define COLOR_PINK 0xFF69B4FF
#define COLOR_BGREEN 0x08FD04FF
#define COLOR_CYAN 0x00FFFFAA
#define COLOR_DGREEN 0x008000FF
#define COLOR_DRED 0x800000FF
#define COLOR_DARK 0x000000FF
#define COLOR_GRED 0xF60000AA
#define COLOR_LIGHTBLUE 0x33CCFFAA
#define COLOR_GRAD2 0xBFC0C2FF
#define COLOR_GRAD4 0xD8D8D8FF
#define COLOR_GRAD6 0xF0F0F0FF
#define COLOR_GRAD2 0xBFC0C2FF
#define COLOR_GRAD3 0xCB***EFF
#define COLOR_GRAD5 0xE3E3E3FF
#define COLOR_GRAD1 0xB4B5B7FF
#define COLOR_BROWN 0x993300AA
#define COLOR_BLACK 0x00000000
#define COLOR_NEUTRALGREEN 0x81CFAB00
#define COLOR_DARKGREEN 0x12900BBF
#define COLOR_LIGHTGREEN 0x24FF0AB9
#define COLOR_DARKBLUE 0x300FFAAB
#define COLOR_BLUEGREEN 0x46BBAA00
#define COLOR_LIGHTBLUE 0x33CCFFAA
#define COLOR_DARKRED 0x660000AA
#define COLOR_ORANGE 0xFF9900AA
#define COLOR_DARKRED 0x660000AA
#define COLOR_ORANGE 0xFF9900AA
#define COLOR_BRIGHTRED 0xFF0000AA
#define COLOR_INDIGO 0x4B00B0AA
#define COLOR_VIOLET 0x9955DEEE
#define COLOR_LIGHTRED 0xFF99AADD
#define COLOR_SEAGREEN 0x00EEADDF
#define COLOR_GRAYWHITE 0xEEEEFFC4
#define COLOR_LIGHTNEUTRALBLUE 0xabcdef66
#define COLOR_GREENISHGOLD 0xCCFFDD56
#define COLOR_LIGHTBLUEGREEN 0x0FFDD349
#define COLOR_NEUTRALBLUE 0xABCDEF01
#define COLOR_LIGHTCYAN 0xAAFFCC33
#define COLOR_LEMON 0xDDDD2357
#define COLOR_MEDIUMBLUE 0x63AFF00A
#define COLOR_NEUTRAL 0xABCDEF97
ekliyoruz.Şimdi ise RCONluk zamanı!(Şekilsiniz yaa ;D) İlk önce Ladmin'ni indirin. (Forumda araştırırsanız Xp DeviL'in yapmış olduğu Ladmini görürsünüz.Link:LAdmin4v2 TR.rar - Solidfiles Buradakileri belirtilen klasörlere atın.Sonra modun başına #include <IsPlayerLadmin> ekliyoruz. Ve sonra
Pawn: [Seç]
public OnPlayerText(playerid, text[])
publicine gidiyoruz ve oraya return 1; 'in üstünde olmak üzere
Pawn: [Seç]
if(IsPlayerAdmin(playerid))
{
new string[300];
new name[20];
GetPlayerName(playerid, name, 20);
format(string, sizeof(string), "{Renk}[{FFFFFF}RCON{Renk}] {Renk}%s {Renk}({FFFFFF}%i{Renk}) :{FFFFFF} %s", name,playerid, text);
SendClientMessageToAll(playerid, string);
return 0;
}

if(IsPlayerLAdmin(playerid))
{
new string[300];
new name[20];
GetPlayerName(playerid, name, 20);
format(string, sizeof(string), "{Renk}[{FFFFFF}GM{Renk}] {Renk}%s {Renk}({FFFFFF}%i{Renk}) :{FFFFFF} %s", name,playerid, text);
SendClientMessageToAll(playerid, string);
return 0;
}
if(IsPlayerLAdmin(playerid))
{
new string[300];
new name[20];
GetPlayerName(playerid, name, 20);
format(string, sizeof(string), "{Renk}[{FFFFFF}ANM{Renk}] {Renk}%s {Renk}({FFFFFF}%i{Renk}) :{FFFFFF} %s", name,playerid, text);
SendClientMessageToAll(playerid, string);
return 0;
}
else
{

new string[128];

format(string, sizeof(string), "(%i): %s", playerid, text);
SendPlayerMessageToAll(playerid, string);
}
return 0;
}
ekliyoruz. Renk yazan yerlere benim verdiğim kodlardan renk seçiyoruz ve F5'e basarak kaydediyoruz. Oyuna girip çıkıyoruz.Sonra scriptfilesteki ladmin dosyasına girip birde usere giriyoruz.Olan dosyayı Not defteri ile açıyoruz.Level satırını 5 yapıp kaydetin ve çıkın.Oyuna girin. T'ye basarak /rcon login ServerCfg deki rcon şifreniz i yazıyoruz artık RCONuz ve istediğimizi yaparız.

DERS 4 (Uzmanlığa yaklaştım)

Bu derste RCON komutlarını öğreniyoruz ve GameText yazıyoruz.
RCON komutları şunlardır.
Kod: [Seç]
/rcon login [şifre]/rcon cmdlist - Tüm Rcon Komutlarını Gösterir
/rcon exit - Sunucuyu kapatır.
/rcon hostname [Sunucu Adı] - Sunucu adını değiştirir.
/rcon gamemodetext [GameMode İsmi] - GameMode ismini değiştirir..
/rcon mapname [MapName] - MapName'yi değiştirir.
/rcon kick <id> - <id>'yi sunucudan kickler.
/rcon ban <id> - <id>'yi sunucudan banlar.
/rcon changemode [Mod Adı] - Başka bir modu açar.
/rcon reloadbans - Tüm banları siler.
/rcon reloadlog - Logları temizler.
/rcon banip [IP] - Belirtilen IP'ye ban atar.
/rcon unbanip [IP] - Belirtilen IP'nin banını kaldırır.
/rcon gravity [Değer] - Sunucunun yer çekimini ayarlar. (Standart 0.80)
/rcon weather [Hava ID'si] - Hava durumunu değiştirir.
/rcon loadfs [FS Adı] - Belirtilen FS'yi aktifleştirir.
/rcon unloadfs [FS Adı] - Belirtilen FS'yi disaktif eder.
/rcon reloadfs - Tüm FS'leri disaktif eder.
/rcon modname [Mod Adı] - Gamemodetext ile aynı işlevi yapmaktadır.

Bunları ezberleyin işiniz olunca yazıp birilerini atarak eğlenirsiniz.Şimdi gametexti öğrenelim.Pawnoyu açalım modumuzu açalım (Kafiyeli oldu) ve
Pawn: [Seç]
public OnPlayerConnect(playerid)
publicine bu kodu yapıştıralım
Pawn: [Seç]
GameTextForPlayer(playerid, "~y~Hosgeldin,~p~Iyi Oyunlar Dilerim", 5000, 5);
bu kodu düzenleyebilirsiniz ama ~y~ VE ~p~ Yİ SİLMEDEN ONLAR GameTextStilidir ve 5000 VE 5 DE SİLMEYİN SADECE YAZILARI ayarlayın.Renklere ulaşmak için GameTextStyle - SA-MP Wiki.
Şimdi F5 Basıp modunuzu GameMode'a atabilirsiniz

DERS 5 ( Bir Yükseliş öyküsü )

Bu derste size x10 Nitro Eklemeyi öğreteceğim.İlk önce
Pawn: [Seç]
public OnPlayerKeyStateChange(playerid, newkeys, oldkeys)
publicine misafirliğe gidiyoruz.Ve return 1; in üstüne
Pawn: [Seç]
if(newkeys & KEY_LOOK_BEHIND && IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
{
if(!IsNosVehicle(GetPlayerVehicleID(playerid))) return SendClientMessage(playerid, 0xFF0000AA, "Bulunduğunuz araca nos ve hidrolik takılamaz.");
AddVehicleComponent(GetPlayerVehicleID(playerid), 1010);

SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid), 1000);
RepairVehicle(GetPlayerVehicleID(playerid));
PlayerPlaySound(playerid, 1133 ,0, 0, 0);
GameTextForPlayer(playerid,"~l~~g~10X ~n~~r~Nitro ~b~+ ~l~~p~Tamir",1000,3);
}

return 1;
}
IsNosVehicle(vehicleid)
{
#define NO_NOS_VEHICLES 29

new InvalidNosVehicles[NO_NOS_VEHICLES] =
{
581,523,462,521,463,522,461,448,468,586,
509,481,510,472,473,493,595,484,430,453,
452,446,454,590,569,537,538,570,449
};

for(new i = 0; i < NO_NOS_VEHICLES; i++)
{
if(GetVehicleModel(vehicleid) == InvalidNosVehicles[i])
{
return false;
}
}
return true;
}
kodunu ekliyoruz F5e basıp kaydedin.


DERS 6 (Emek hırsızlığına hayır)

Öğrendiniz mi pawnoyu . Şimdi AntiDeAmx ekleyeceğiz. İlk olarak
Pawn: [Seç]
OnGameModeInit
publicine
Pawn: [Seç]
AntiDeAMX();
bu kodu yapıştırın. Sonra modun sonunada
Pawn: [Seç]
AntiDeAMX()
{
new a[][] =
{
"Unarmed (Fist)",
"Brass K"
};
#pragma unused a
}
bunu ekleyin modu sağlama aldık.

DERS 7 (Robotlar devreye girsin)

Bu derste server mesajı atmayı göstereceğim.Bu sayede siz yazmadan otomatik yazılar çıkacak. İlk olarak
Pawn: [Seç]
OnGameModeInit
publicine
Pawn: [Seç]
SetTimer("OtoMesaj", 120000, true);
bu kodu ekleyin.True olan yeri false yaparsanız 1 kez gönderir hiç bi şeye yaramaz.Modun sonunada


Pawn: [Seç]
new mesaj = random(3); // 3 sayısı satırlara eşittir. Eğer Satır eklerseniz bunuda değiştirmeniz gerekir..
switch (mesaj)
{
case 0: SendClientMessageToAll(RENK,"Buraya Gönderilmesini İstediğin Yazıyı Yaz!");
case 1: SendClientMessageToAll(RENK,"Buraya Gönderilmesini İstediğin Yazıyı Yaz");
case 2: SendClientMessageToAll(RENK,"Buraya Gönderilmesini İstediğin Yazıyı Yaz");
}
return 1;
}

Bunu ekleyin

DERS 8 (Kolay ders)

Bu derste textdraw yapmayı anlatacağım.İlk önce modun en başına
Pawn: [Seç]
new textdrawadı;
ve sonrada
Pawn: [Seç]
public OnGameModeInit()
publicinede
Pawn: [Seç]
textdrawadı = TextDrawCreate(430.0, 4.0, "~r~İstediğini ~g~yaz");
TextDrawAlignment(textdrawadı, 0);
TextDrawLetterSize(textdrawadı, 0.4999, 1.7999);
TextDrawColor(textdrawadı, renk);
TextDrawSetOutline(textdrawadı, font);
TextDrawSetProportional(textdrawadı, true);
TextDrawSetShadow(textdrawadı, 7);
Renk yazan yeri benim renklerdeki kodları kullanın (COLOR_GREEN RENK DEĞİLDİR 0x123456 türü olanı RENKTİR) Font ise öneriler 0'dır tabi zevkinize göre fontlar için şu fotoğrafı inceleyin beğendiğinizi fonta yazın:

DERS 9 (Uzman alanım)

Bu derste araba ve karakter ekliyoruz. İlk önce biz karakter ekleyelim şimdi
Pawn: [Seç]
public OnGameModeInit()
publicine gidin.Orada AddPlayerClass olduğu yerde duruyor.O kodun TAM altına şu kodu ekliyoruz
Pawn: [Seç]
AddPlayerClass(1, 1958.3783, 1343.1572, 15.3746, 269.1425, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
İşte şimdi 2 karakterimiz oldu şimdi az önce verdiğim kodu kopyalayın ve TAM altındaki satıra yapıştırın koddaki (1 yazan yeri de (2 yapın böyle böyle (2 leri bir sayı arttırarak karakter ekleyin.
Şimdi ise araba ekleyeceğiz.Kolay yoldan araba eklemek için benim şimdi verdiğim kodu AddPlayerClass(0 'ın TAM üstüne yapıştırın
Pawn: [Seç]
AddStaticVehicle(562,59.6146,2028.6237,17.2694,177 .4805,1,255); //
AddStaticVehicle(411,65.1526,2027.8016,17.3744,179 .4413,2,60); //
AddStaticVehicle(411,68.6782,2027.8812,17.3623,183 .0500,80,13); //
AddStaticVehicle(451,71.8975,2027.8872,17.3497,0.8 025,87,13); //
AddStaticVehicle(411,80.2496,2023.6757,17.3892,86. 9978,0,0); //
AddStaticVehicle(411,80.2602,2027.5173,17.3852,88. 8361,112,25); //
AddStaticVehicle(411,80.3949,2033.0344,17.3879,87. 6667,0,0); //
AddStaticVehicle(560,80.8267,2035.8862,17.3691,89. 8341,1,255); //
AddStaticVehicle(562,81.3744,2040.5387,17.3453,87. 0003,57,29); //
AddStaticVehicle(409,61.8865,2040.2968,17.4577,90. 0739,0,0); //
AddStaticVehicle(579,45.6436,2029.9309,17.6005,0.6 082,0,0); //
AddStaticVehicle(579,25.2031,2016.0714,17.5704,177 .5603,0,0); //
AddStaticVehicle(579,32.9688,2014.5433,17.5698,178 .5895,0,0); //
AddStaticVehicle(451,44.3952,2005.5566,17.3451,91. 1522,118,111); //
AddStaticVehicle(451,44.7389,2008.7468,17.3465,88. 6605,0,0); //
AddStaticVehicle(579,79.2428,1997.3374,17.5715,34. 4654,0,0); //
AddStaticVehicle(451,60.6009,2008.0052,17.3498,88. 9758,97,72); //
AddStaticVehicle(489,56.5116,2001.2704,17.7846,359 .1952,0,0); //
AddStaticVehicle(489,50.1761,2001.4711,17.7838,0.1 979,0,0); //
AddStaticVehicle(451,79.3743,2002.1394,17.3455,270 .1110,87,13); //
AddStaticVehicle(522,40.6411,2042.7875,17.2519,181 .7119,43,49); //
AddStaticVehicle(522,37.9381,2042.9690,17.2517,175 .6605,119,119); //
AddStaticVehicle(562,-304.3056,1583.0238,75.0186,314.8253,0,0); //
AddStaticVehicle(562,-302.3386,1580.0726,75.0189,313.2442,0,0); //
AddStaticVehicle(562,-299.3185,1577.7913,75.0181,315.3416,0,0); //
AddStaticVehicle(562,-296.7522,1575.2694,75.0188,314.5056,0,0); //
AddStaticVehicle(562,-294.2615,1573.0857,75.0187,311.8659,0,0); //
AddStaticVehicle(402,-292.1482,1570.1594,75.1910,314.8784,3,3); //
AddStaticVehicle(402,-289.6671,1567.7368,75.1909,314.4655,3,3); //
AddStaticVehicle(402,-286.9722,1565.4635,75.1910,313.8120,3,3); //
AddStaticVehicle(402,-284.3576,1563.3647,75.1911,313.7504,3,3); //
AddStaticVehicle(402,-282.2208,1560.5112,75.1910,317.2420,3,3); //
AddStaticVehicle(587,-279.0977,1558.5657,75.0870,315.7062,0,0); //
AddStaticVehicle(587,-277.0402,1555.7494,75.0851,314.5465,0,0); //
AddStaticVehicle(587,-274.0547,1553.5590,75.0866,315.7114,0,0); //
AddStaticVehicle(587,-271.9024,1551.0328,75.0867,311.7310,0,0); //
AddStaticVehicle(587,-269.4713,1548.4624,75.0871,312.7664,0,0); //
AddStaticVehicle(475,-266.8044,1545.9987,75.1642,314.8774,3,116); //
AddStaticVehicle(475,-264.2694,1543.4994,75.1630,312.5207,3,116); //
AddStaticVehicle(475,-262.4326,1541.1431,75.1632,314.6427,3,116); //
AddStaticVehicle(560,-243.6198,1536.4231,75.5715,43.1952,0,91); //
AddStaticVehicle(560,-246.2409,1533.8992,75.5671,43.4911,0,91); //
AddStaticVehicle(560,-248.5669,1531.3961,75.5673,43.6755,0,91); //
AddStaticVehicle(560,-251.1250,1529.1772,75.5668,42.6522,0,91); //
AddStaticVehicle(561,-248.8031,1543.4319,75.6822,187.3714,3,3); //
AddStaticVehicle(561,-252.5815,1541.3539,75.6813,180.4899,3,3); //
AddStaticVehicle(561,-255.2261,1538.9503,75.6799,177.2484,3,3); //
AddStaticVehicle(579,-243.0475,1536.7002,81.3729,93.3397,0,0); //
AddStaticVehicle(579,-248.0448,1532.2683,81.3749,94.6008,0,0); //
AddStaticVehicle(579,-251.6592,1528.9033,81.3712,94.8024,0,0); //
AddStaticVehicle(489,-282.2556,1506.1724,81.5877,269.4097,0,3); //
AddStaticVehicle(489,-278.7299,1501.2744,81.5882,276.0992,0,3); //
AddStaticVehicle(489,-275.6359,1497.3013,81.5846,274.0118,0,3); //
AddStaticVehicle(522,-256.5460,1509.0066,81.0100,75.7542,0,3); //
AddStaticVehicle(522,-258.8022,1507.2358,81.0096,84.8086,0,3); //
AddStaticVehicle(522,-260.2807,1505.6783,81.0116,87.2353,0,3); //
AddStaticVehicle(522,-262.1016,1504.5073,81.0098,83.7068,0,3); //
AddStaticVehicle(522,-263.6837,1503.0054,81.0134,95.9833,0,3); //
AddStaticVehicle(444,-260.4575,1509.7253,76.2471,44.6080,3,3); //
AddStaticVehicle(444,-264.3800,1506.1403,76.2386,39.6579,3,3); //
AddStaticVehicle(444,-268.4870,1502.3662,76.2359,43.8788,3,3); //
AddStaticVehicle(444,-272.3848,1498.7933,76.2336,41.8467,3,3); //
AddStaticVehicle(411,-286.5528,1510.0673,75.5949,255.1581,0,63); //
AddStaticVehicle(411,-283.1398,1513.6899,75.5941,262.5433,0,63); //
AddStaticVehicle(411,-280.2017,1516.5410,75.5937,267.2223,0,63); //
AddStaticVehicle(451,-259.0569,1522.5112,75.5471,44.3787,3,3); //
AddStaticVehicle(451,-260.7741,1520.5751,75.5696,43.2100,3,3); //
AddStaticVehicle(451,-262.8443,1518.6364,75.5704,43.1122,3,3); //
AddStaticVehicle(541,-305.0037,1556.3336,74.9843,133.3705,3,0); //
AddStaticVehicle(541,-307.0215,1558.2095,74.9843,128.8085,3,0); //
AddStaticVehicle(541,-309.0061,1560.5391,74.9843,137.9192,3,0); //
AddStaticVehicle(405,-291.9714,1544.6455,75.2499,134.3698,3,60); //
AddStaticVehicle(507,-289.1642,1542.9778,75.1843,136.9982,0,117); //
AddStaticVehicle(411,-317.4357,1570.1993,75.0864,316.6842,0,51); //
AddStaticVehicle(411,-315.7377,1567.6949,75.0912,311.4793,0,51); //
AddStaticVehicle(411,-313.9827,1565.8870,75.0787,314.4488,0,51); //
AddStaticVehicle(411,624.8792,-2033.3590,11.2121,178.8319,0,0); //
AddStaticVehicle(411,621.1676,-2033.3546,11.2310,181.0485,0,0); //
AddStaticVehicle(411,617.9532,-2033.3501,11.2121,181.7662,0,0); //
AddStaticVehicle(411,615.0931,-2033.3893,11.2121,180.6215,0,0); //
AddStaticVehicle(411,611.7300,-2033.6323,11.2121,180.7225,0,0); //
AddStaticVehicle(451,589.8173,-2033.8298,11.1925,180.5134,0,0); //
AddStaticVehicle(451,593.3252,-2033.7635,11.1928,180.3616,0,0); //
AddStaticVehicle(451,596.7974,-2033.7170,11.1903,180.6726,0,0); //
AddStaticVehicle(451,599.7518,-2033.5787,11.1924,181.3290,0,0); //
AddStaticVehicle(451,602.9515,-2033.6260,11.1912,180.1639,0,0); //
AddStaticVehicle(451,589.6138,-2045.6359,11.1919,359.8308,0,0); //
AddStaticVehicle(451,592.6573,-2045.8091,11.1913,359.2242,0,0); //
AddStaticVehicle(579,627.8549,-2040.7343,11.4174,180.8347,0,0); //
AddStaticVehicle(579,628.1413,-2052.9866,11.4155,359.5677,0,0); //
AddStaticVehicle(579,623.3672,-2057.9028,11.4147,91.9217,0,0); //
AddStaticVehicle(579,616.8010,-2049.6035,11.4180,93.1888,0,0); //
AddStaticVehicle(579,617.0248,-2046.0146,11.4160,92.1868,0,0); //
AddStaticVehicle(489,591.1052,-2064.5767,11.6289,268.9559,0,0); //
AddStaticVehicle(489,590.8795,-2073.4990,11.6287,269.0476,0,0); //
AddStaticVehicle(489,590.8834,-2077.7864,11.6285,270.6733,0,0); //
AddStaticVehicle(489,591.2991,-2068.9648,11.6290,269.6164,0,0); //
AddStaticVehicle(489,590.9868,-2081.7048,11.6314,269.0693,0,0); //
AddStaticVehicle(489,590.8959,-2085.5554,11.6282,267.7507,0,0); //
AddStaticVehicle(409,568.3884,-2001.4078,11.2850,178.2731,0,0); //
AddStaticVehicle(579,569.1470,-2012.2140,11.4221,269.4033,0,0); //
AddStaticVehicle(579,568.0521,-1979.5923,11.4206,179.2129,0,0); //
AddStaticVehicle(487,621.6238,-1986.7454,11.6937,177.3081,0,1); //
AddStaticVehicle(487,615.3984,-1984.7494,11.6616,174.4034,0,1); //
AddStaticVehicle(497,1566.6086,-1699.9132,30.9096,2.0264,0,1);
AddStaticVehicle(497,1566.7705,-1652.6370,30.7791,183.1091,0,1);
AddStaticVehicle(490,1459.5201,-662.0027,94.8723,178.9975,0,0);
AddStaticVehicle(490,1464.9301,-661.2021,94.8780,183.5689,0,0);
AddStaticVehicle(490,1469.9954,-661.3974,94.8783,181.2620,0,0);
AddStaticVehicle(522,1528.5917,-660.6392,94.3206,184.1460,0,0);
AddStaticVehicle(522,1527.1478,-660.1707,94.3129,180.4249,0,0);
AddStaticVehicle(522,1524.7190,-660.6296,94.3226,180.1115,0,0);
AddStaticVehicle(409,1525.6528,-681.6299,94.5499,90.5631,0,0);
AddStaticVehicle(451,1355.3776,-631.5453,108.8395,18.7567,0,7);
AddStaticVehicle(539,1604.2839,-1615.6938,12.8718,90.1294,0,7);
AddStaticVehicle(539,1605.4293,-1604.6520,12.8835,88.1734,0,7);
AddStaticVehicle(539,1605.8474,-1610.1735,12.8886,88.7689,0,7);
AddStaticVehicle(539,1541.9270,-1615.8865,12.7430,275.8215,0,7);
AddStaticVehicle(539,1541.8970,-1610.2244,12.7430,272.7184,0,7);
AddStaticVehicle(539,1542.6644,-1604.6449,12.7430,273.7483,0,7);
AddStaticVehicle(522,-2504.6311,-706.3135,279.4091,88.8341,0,7);
AddStaticVehicle(522,-2504.2971,-696.7738,279.3321,93.8059,0,7);
AddStaticVehicle(522,-2504.6655,-705.5914,279.3895,86.9039,0,7);
AddStaticVehicle(522,-2504.3013,-697.5189,279.3463,98.8756,0,7);
AddStaticVehicle(522,-2504.0918,-701.3126,279.3381,89.7634,0,7);
AddStaticVehicle(425,1291.7981,-791.3825,97.0309,7.9189,0,7);
AddStaticVehicle(506,1292.4155,-830.6954,82.8450,178.3636,0,83);
AddStaticVehicle(477,1286.6600,-830.3573,82.8964,179.5069,0,7);
AddStaticVehicle(415,1279.9470,-830.1910,82.9126,181.1726,0,7);
AddStaticVehicle(451,1273.3916,-830.2947,82.8470,179.7173,0,7);
AddStaticVehicle(506,311.5201,-1809.2001,4.1727,178.3919,0,1);
AddStaticVehicle(415,314.8488,-1808.7393,4.2606,178.7557,0,7);
AddStaticVehicle(451,317.9868,-1809.1445,4.1881,178.3124,0,7);
AddStaticVehicle(451,322.3396,-1764.2977,4.2674,179.1902,0,7);
AddStaticVehicle(562,303.2792,-1609.9027,114.0829,168.6881,17,1);
AddStaticVehicle(415,300.3174,-1609.0945,114.1923,169.6172,0,7);
AddStaticVehicle(560,297.2621,-1608.2643,114.1271,169.9773,1,255);
AddStaticVehicle(522,275.1541,-1605.6041,113.9900,170.9760,0,7);
AddStaticVehicle(522,273.9702,-1605.5483,113.9858,178.1299,0,7);
AddStaticVehicle(522,276.4977,-1605.5868,113.9866,180.2357,0,7);
AddStaticVehicle(559,1585.8385,-1667.6597,5.5482,90.1201,1,255);
AddStaticVehicle(558,1585.7379,-1671.7788,5.5255,88.1667,1,255);
AddStaticVehicle(477,-360.6480,1198.1854,19.4771,180.6236,0,7);
AddStaticVehicle(506,1602.0092,-1683.9890,5.5950,271.3195,0,1);
AddStaticVehicle(506,1601.9900,-1687.9495,5.5948,272.3770,0,83);
AddStaticVehicle(506,1601.9313,-1691.9645,5.5950,269.2388,0,113);
AddStaticVehicle(415,1601.5837,-1696.0762,5.6630,270.1243,0,7);
AddStaticVehicle(415,1601.3136,-1700.2090,5.6621,266.4959,0,7);
AddStaticVehicle(415,1600.9604,-1704.4806,5.6624,271.8230,0,7);
AddStaticVehicle(560,1595.3477,-1709.7336,5.5959,182.2176,1,255);
AddStaticVehicle(568,1590.9769,-1709.2727,5.7575,181.9545,0,7);
AddStaticVehicle(411,1587.5912,-1709.9324,5.6176,176.4910,116,1);
AddStaticVehicle(451,1583.3092,-1709.7133,5.5965,179.4775,0,7);
AddStaticVehicle(429,1578.8784,-1709.5079,5.5703,178.2590,1,2);
AddStaticVehicle(560,1364.4194,-621.4442,108.7963,104.8908,126,39);
AddStaticVehicle(560,1362.3331,-616.2327,108.7958,107.0197,126,39);
AddStaticVehicle(560,1359.9856,-610.2869,108.7957,96.9948,126,39);
AddStaticVehicle(474,1344.7015,-606.5776,108.3166,139.5046,81,1);
AddStaticVehicle(474,1342.3303,-605.0079,108.0355,161.3780,81,1);
AddStaticVehicle(506,1337.5026,-603.8190,107.4893,178.7307,0,48);
AddStaticVehicle(506,1337.5071,-603.8162,107.4909,178.9227,0,48);
AddStaticVehicle(506,1335.8030,-603.2210,107.3676,189.5339,0,48);
AddStaticVehicle(506,1332.7307,-604.1181,107.2191,195.7575,0,48);
AddStaticVehicle(506,1328.5228,-606.0304,107.0620,201.2939,0,48);
AddStaticVehicle(411,1323.0117,-607.9189,106.9261,217.4291,94,92);
AddStaticVehicle(411,1319.2599,-610.4227,106.7920,219.9913,94,92);
AddStaticVehicle(411,1316.3413,-613.2226,106.6760,214.1275,94,92);
AddStaticVehicle(515,1331.3104,-627.6449,110.1484,292.0490,112,121);
AddStaticVehicle(469,1333.6912,-639.2429,114.0758,17.4456,0,7);
AddStaticVehicle(490,-683.9948,966.2598,12.2611,90.5733,28,92);
AddStaticVehicle(559,-702.1299,945.8649,12.0262,91.5221,1,255);
AddStaticVehicle(560,-694.6344,946.9021,11.9018,92.5378,1,255);
AddStaticVehicle(560,-681.7357,947.4575,11.7920,0.8354,3,5);
AddStaticVehicle(560,-676.9663,947.3122,11.7961,357.7357,0,4);
AddStaticVehicle(522,-668.5505,944.5430,11.7037,169.6019,0,7);
AddStaticVehicle(522,-670.7254,944.5220,11.7051,178.5982,0,7);
AddStaticVehicle(444,-709.7162,978.7788,12.8011,80.5524,3,6);
AddStaticVehicle(444,-680.0309,929.4653,12.5041,174.9351,7,6);
AddStaticVehicle(444,-761.9142,1004.4105,17.3775,253.5868,0,1);
AddStaticVehicle(444,-759.4261,1012.0667,18.6595,228.1535,3,6);
AddStaticVehicle(444,-755.3777,1014.7840,18.8001,239.4503,7,6);
AddStaticVehicle(444,-754.4351,1020.1813,19.3119,234.8266,7,6);
AddStaticVehicle(415,2266.7336,648.4756,11.0053,17 7.8517,0,1); //
AddStaticVehicle(461,2404.6636,647.9255,10.7919,18 3.7688,53,1); //
AddStaticVehicle(506,2628.1047,746.8704,10.5246,35 2.7574,3,3); //
AddStaticVehicle(549,2817.6445,928.3469,10.4470,35 9.5235,72,39); //
AddStaticVehicle(562,1919.8829,947.1886,10.4715,35 9.4453,11,1); //
AddStaticVehicle(562,1881.6346,1006.7653,10.4783,8 6.9967,11,1); //
AddStaticVehicle(562,2038.1044,1006.4022,10.4040,1 79.2641,11,1); //
AddStaticVehicle(562,2038.1614,1014.8566,10.4057,1 79.8665,11,1); //
AddStaticVehicle(562,2038.0966,1026.7987,10.4040,1 80.6107,11,1); //
AddStaticVehicle(422,9.1065,1165.5066,19.5855,2.12 81,101,25); //
AddStaticVehicle(463,19.8059,1163.7103,19.1504,346 .3326,11,11); //
AddStaticVehicle(463,12.5740,1232.2848,18.8822,121 .8670,22,22); //
AddStaticVehicle(586,69.4633,1217.0189,18.3304,158 .9345,10,1); //
AddStaticVehicle(586,-199.4185,1223.0405,19.2624,176.7001,25,1); //
AddStaticVehicle(476,325.4121,2538.5999,17.5184,18 1.2964,71,77); //
AddStaticVehicle(476,291.0975,2540.0410,17.5276,18 2.7206,7,6); //
AddStaticVehicle(576,384.2365,2602.1763,16.0926,19 2.4858,72,1); //
AddStaticVehicle(586,423.8012,2541.6870,15.9708,33 8.2426,10,1); //
AddStaticVehicle(586,-244.0047,2724.5439,62.2077,51.5825,10,1); //
AddStaticVehicle(586,-311.1414,2659.4329,62.4513,310.9601,27,1); //
AddStaticVehicle(543,596.8064,866.2578,-43.2617,186.8359,67,8); //
AddStaticVehicle(543,835.0838,836.8370,11.8739,14. 8920,8,90); //
AddStaticVehicle(549,843.1893,838.8093,12.5177,18. 2348,79,39); //
AddStaticVehicle(400,-235.9767,1045.8623,19.8158,180.0806,75,1); //
AddStaticVehicle(599,-211.5940,998.9857,19.8437,265.4935,0,1); //
AddStaticVehicle(422,-304.0620,1024.1111,19.5714,94.1812,96,25); //
AddStaticVehicle(588,-290.2229,1317.0276,54.1871,81.7529,1,1); //
AddStaticVehicle(451,-290.3145,1567.1534,75.0654,133.1694,61,61); //
AddStaticVehicle(470,280.4914,1945.6143,17.6317,31 0.3278,43,0); //
AddStaticVehicle(470,272.2862,1949.4713,17.6367,28 5.9714,43,0); //
AddStaticVehicle(470,271.6122,1961.2386,17.6373,25 1.9081,43,0); //
AddStaticVehicle(470,279.8705,1966.2362,17.6436,22 8.4709,43,0); //
AddStaticVehicle(433,277.6437,1985.7559,18.0772,27 0.4079,43,0); //
AddStaticVehicle(433,277.4477,1994.8329,18.0773,26 7.7378,43,0); //
AddStaticVehicle(568,-441.3438,2215.7026,42.2489,191.7953,41,29); //
AddStaticVehicle(568,-422.2956,2225.2612,42.2465,0.0616,41,29); //
AddStaticVehicle(568,-371.7973,2234.5527,42.3497,285.9481,41,29); //
AddStaticVehicle(568,-360.1159,2203.4272,42.3039,113.6446,41,29); //
AddStaticVehicle(468,-660.7385,2315.2642,138.3866,358.7643,6,6); //
AddStaticVehicle(460,-1029.2648,2237.2217,42.2679,260.5732,1,3); //
AddStaticVehicle(419,95.0568,1056.5530,13.4068,192 .1461,13,76); //
AddStaticVehicle(429,114.7416,1048.3517,13.2890,17 4.9752,1,2); //
AddStaticVehicle(411,-290.0065,1759.4958,42.4154,89.7571,116,1); //
AddStaticVehicle(522,-302.5649,1777.7349,42.2514,238.5039,6,25); //
AddStaticVehicle(522,-302.9650,1776.1152,42.2588,239.9874,8,82); //
AddStaticVehicle(533,-301.0404,1750.8517,42.3966,268.7585,75,1); //
AddStaticVehicle(535,-866.1774,1557.2700,23.8319,269.3263,31,1); //
AddStaticVehicle(550,-799.3062,1518.1556,26.7488,88.5295,53,53); //
AddStaticVehicle(521,-749.9730,1589.8435,26.5311,125.6508,92,3); //
AddStaticVehicle(522,-867.8612,1544.5282,22.5419,296.0923,3,3); //
AddStaticVehicle(554,-904.2978,1553.8269,25.9229,266.6985,34,30); //
AddStaticVehicle(521,-944.2642,1424.1603,29.6783,148.5582,92,3); //
AddStaticVehicle(429,-237.7157,2594.8804,62.3828,178.6802,1,2); //
AddStaticVehicle(431,-160.5815,2693.7185,62.2031,89.4133,47,74); //
AddStaticVehicle(463,-196.3012,2774.4395,61.4775,303.8402,22,22); //
AddStaticVehicle(483,-204.1827,2608.7368,62.6956,179.9914,1,5); //
AddStaticVehicle(490,-295.4756,2674.9141,62.7434,359.3378,0,0); //
AddStaticVehicle(500,-301.5293,2687.6013,62.7723,87.9509,28,119); //
AddStaticVehicle(500,-301.6699,2680.3293,62.7393,89.7925,13,119); //
AddStaticVehicle(519,-1341.1079,-254.3787,15.0701,321.6338,1,1); //
AddStaticVehicle(519,-1371.1775,-232.3967,15.0676,315.6091,1,1); //
AddStaticVehicle(552,-1396.2028,-196.8298,13.8434,286.2720,56,56); //
AddStaticVehicle(552,-1312.4509,-284.4692,13.8417,354.3546,56,56); //
AddStaticVehicle(552,-1393.5995,-521.0770,13.8441,187.1324,56,56); //
AddStaticVehicle(513,-1355.6632,-488.9562,14.7157,191.2547,48,18); //
AddStaticVehicle(513,-1374.4580,-499.1462,14.7482,220.4057,54,34); //
AddStaticVehicle(553,-1197.8773,-489.6715,15.4841,0.4029,91,87); //
AddStaticVehicle(553,1852.9989,-2385.4009,14.8827,200.0707,102,119); //
AddStaticVehicle(583,1879.9594,-2349.1919,13.0875,11.0992,1,1); //
AddStaticVehicle(583,1620.9697,-2431.0752,13.0951,126.3341,1,1); //
AddStaticVehicle(583,1545.1564,-2409.2114,13.0953,23.5581,1,1); //
AddStaticVehicle(583,1656.3702,-2651.7913,13.0874,352.7619,1,1); //
AddStaticVehicle(519,1642.9850,-2425.2063,14.4744,159.8745,1,1); //
AddStaticVehicle(519,1734.1311,-2426.7563,14.4734,172.2036,1,1); //
AddStaticVehicle(415,-680.9882,955.4495,11.9032,84.2754,36,1); //
AddStaticVehicle(460,-816.3951,2222.7375,43.0045,268.1861,1,3); //
AddStaticVehicle(460,-94.6885,455.4018,1.5719,250.5473,1,3); //
AddStaticVehicle(460,1624.5901,565.8568,1.7817,200 .5292,1,3); //
AddStaticVehicle(460,1639.3567,572.2720,1.5311,206 .6160,1,3); //
AddStaticVehicle(460,2293.4219,517.5514,1.7537,270 .7889,1,3); //
AddStaticVehicle(460,2354.4690,518.5284,1.7450,270 .2214,1,3); //
AddStaticVehicle(460,772.4293,2912.5579,1.0753,69. 6706,1,3); //
AddStaticVehicle(560,2133.0769,1019.2366,10.5259,9 0.5265,9,39); //
AddStaticVehicle(560,2142.4023,1408.5675,10.5258,0 .3660,17,1); //
AddStaticVehicle(560,2196.3340,1856.8469,10.5257,1 79.8070,21,1); //
AddStaticVehicle(560,2103.4146,2069.1514,10.5249,2 70.1451,33,0); //
AddStaticVehicle(560,2361.8042,2210.9951,10.3848,1 78.7366,37,0); //
AddStaticVehicle(560,-1993.2465,241.5329,34.8774,310.0117,41,29); //
AddStaticVehicle(559,-1989.3235,270.1447,34.8321,88.6822,58,8); //
AddStaticVehicle(559,-1946.2416,273.2482,35.1302,126.4200,60,1); //
AddStaticVehicle(558,-1956.8257,271.4941,35.0984,71.7499,24,1); //
AddStaticVehicle(562,-1952.8894,258.8604,40.7082,51.7172,17,1); //
AddStaticVehicle(411,-1949.8689,266.5759,40.7776,216.4882,112,1); //
AddStaticVehicle(429,-1988.0347,305.4242,34.8553,87.0725,2,1); //
AddStaticVehicle(559,-1657.6660,1213.6195,6.9062,282.6953,13,8); //
AddStaticVehicle(560,-1658.3722,1213.2236,13.3806,37.9052,52,39); //
AddStaticVehicle(558,-1660.8994,1210.7589,20.7875,317.6098,36,1); //
AddStaticVehicle(550,-1645.2401,1303.9883,6.8482,133.6013,7,7); //
AddStaticVehicle(460,-1333.1960,903.7660,1.5568,0.5095,46,32); //
AddStaticVehicle(411,113.8611,1068.6182,13.3395,17 7.1330,116,1); //
AddStaticVehicle(429,159.5199,1185.1160,14.7324,85 .5769,1,2); //
AddStaticVehicle(411,612.4678,1694.4126,6.7192,302 .5539,75,1); //
AddStaticVehicle(522,661.7609,1720.9894,6.5641,19. 1231,6,25); //
AddStaticVehicle(522,660.0554,1719.1187,6.5642,12. 7699,8,82); //
AddStaticVehicle(567,711.4207,1947.5208,5.4056,179 .3810,90,96); //
AddStaticVehicle(567,1031.8435,1920.3726,11.3369,8 9.4978,97,96); //
AddStaticVehicle(567,1112.3754,1747.8737,10.6923,2 70.9278,102,114); //
AddStaticVehicle(567,1641.6802,1299.2113,10.6869,2 71.4891,97,96); //
AddStaticVehicle(567,2135.8757,1408.4512,10.6867,1 80.4562,90,96); //
AddStaticVehicle(567,2262.2639,1469.2202,14.9177,9 1.1919,99,81); //
AddStaticVehicle(567,2461.7380,1345.5385,10.6975,0 .9317,114,1); //
AddStaticVehicle(567,2804.4365,1332.5348,10.6283,2 71.7682,88,64); //
AddStaticVehicle(560,2805.1685,1361.4004,10.4548,2 70.2340,17,1); //
AddStaticVehicle(506,2853.5378,1361.4677,10.5149,2 69.6648,7,7); //
AddStaticVehicle(567,2633.9832,2205.7061,10.6868,1 80.0076,93,64); //
AddStaticVehicle(567,2119.9751,2049.3127,10.5423,1 80.1963,93,64); //
AddStaticVehicle(567,2785.0261,-1835.0374,9.6874,226.9852,93,64); //
AddStaticVehicle(567,2787.8975,-1876.2583,9.6966,0.5804,99,81); //
AddStaticVehicle(411,2771.2993,-1841.5620,9.4870,20.7678,116,1); //
AddStaticVehicle(420,1713.9319,1467.8354,10.5219,3 42.8006,6,1); //


DERS 10 (Artık coderim)

Bu derste ise dialog yazmayı öğreneceğiz.Herkes bu konuda zorlanır.MSGBOX:

Komut yazınca çıkması için komutun içine:

Pawn: [Seç]
ShowPlayerDialog(playerid, dialogid, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Başlık","Kutuda yazacak olan yazı","1. Buton","2. Buton");

ekleyin. 1. ve 2. buton yazan yerlere tuşlarda yazacak olan yazıyı yazın. Fazla uzun olmasın Çünkü tuş büyüklüğü sabit. Yazıya göre uzamıyor. O yüzden yazınız taşabilir.
Bu kadarcık. Bu işlemi yapınca kutucuk şeklinde yazınız çıkar.
Bu kodu istediğiniz yere koyabilirsiniz. Yani OnPlayerSpawn, OnPlayerDeath, OnPlayerConnect vs. vs. Koyduğunuz yere göre çıkar dialog.
NOT: Yazınızı bir alt satıra indirmek için \n kullanın.

LIST:

Bu iş MSGBOX yapmaktan biraz daha zor. Öncelikle kalıbı oluşturalım. Yani listemizi:
Komut yazınca çıkması için komutunuza:

Pawn: [Seç]
ShowPlayerDialog(playerid, dialogid, DIALOG_STYLE_LIST, "Başlık","1. Seçenek\n2. Seçenek\n3. Seçenek","1. Buton","2. Buton");

Ekleyin. Bu şekilde dialogumuzu oluşturduk. Yanlız bu şekilde herhangi bir seçeneği seçince dialog kapanır. Seçeneği seçince uygulamayı anlatayım.
NOT: \n ekledikçe bir seçenek daha eklenir.
Vee.. Şimdi geldik can alıcı kısma. Seçeneği seçince fonksiyon çıkması için OnDialogResponse publicine:

Pawn: [Seç]
if(dialogid == DIALOG ID)
{
if (response)
{
if(listitem == 0) // Bu 1. seçenektir. Dialog seçeneklerini 0 dan başlayarak fonksiyonlandırırız.
{
// 1. seçeneği seçince olacak olan fonksiyon
}
if(listitem == 1) //bu 2. seçenek
{
// 2. seçeneği seçince olacak olan fonksiyon
}
if(listitem == 2) //bu da 3. seçenek
{
// 3. seçeneği seçince olacak olan fonksiyon
}
}
}

Her eklediğiniz seçenek için(yani \n kullandığımız) if(listitem == sayi) eklemeliyiz.

DERS 11 (Medit mi? Medit ne arar bazarda!.)

Bu derste medit kullanmayı öğreneceğiz.Medit Kodlarının linkinide vereceğim yani sıkıntı yok değil mi? İlk önce XpDeviL'in vermiş olduğu Medit (Mapedit) i indiriyoruz.Link:Medit TR.rar - Solidfiles ''Aaa nereye atacam ben bunu '' sesleri duyuyorum.(Kulağım sağır,gözlerim kör değil kopya çekmeyin ) İlk önce bu dosyayı FilterScripte atalım (Yüzünüz Max Payne 1 de limon yemiş karaktere benzedi ;D ) VE SERVER.CFGye filterscripts bölümünün sonuna medit yazın.Şimdi size medit komutlarını vereceğim sonradanda resimli obje IDlerini. Medit komutları şunlardır.
Kod: [Seç]
/mcreate obje id'si : obje yaratmayı sağlar. Ör : /mcreate 969
/msave : bir objeyi yaptıktan sonra başka bir objeye geçmeniz için objeyi kaydetmeniz gerekmektedir.
/msel id : Kaydettiğiniz bir objede hata görürseniz eğer tekrar ona dönebilmenizi sağlar. ( Ör : /msel 1,2,3,4,5,6 .... )
Obje id'si SA 'daki İD ler değildir. Medit'in koyduğunuz sıraya göre verdiği İD lerdir.
/savemap : Yaptığınız çalışmanın server'a kaydolması için bu komut kullanılır.
/loadmap : Servera girip mapinizi çalıştırmak için komutu kullanılır.
/ox : ileri-geri (veya sağ-sol )
/oy : sağ-sol (veya ileri-geri )
/oz : yukarı-aşağı
/rx : objeyi yatırır.
/ry : objeyi aşağı veya yukarıya doğru döndürür.
/rz : objeyi kendi çevresi etrafında döndürür.

BUNLARI BİR YERE NOT EDİN.Ezberlemesi zor.Şimdide Obje IDleri:Image Objects ID - ALL SA:MP VERSIONS [TIMELY] Burdaki IDler MTA IDleridir ama Meditten farkı yoktur MTAcılar SAMP objelerini alır yani sıkıntı olmaz.Şimdi oyuna girelim. /medit yazarsak zaten kodları görürüz (Bir yere not etmediyseniz). Alt + TAB yapalım ve benim verdiğim objelerin linkine girelim.Bir obje seçelim.(Okula gidelim hey hey) O objeyi koyacağımız yere gidelim.(Hey hey) ve şu şekilde yazalım. /mcreate XXX (XXX obje IDsidir yani kötü anlamda düşünmeyin ) Sonradan ise /msave yazın.Bu şekilde bitirin.PROJE BİTTİKTEN SONRA AMAN HAA KAPATMAYIN OYUNU!.. Oyundan direk Turist Ömer gibi çık(MAYALIM).(Mayalım mayalım ... YANKI DETECDED) Hemen Profesyonel coder gibi /mapsave yazalım artık map kaydoldu.Eğer yanlış obje koyduysanız save yapmadan önce /mdestroy yazın.Ve siz sakın döndirme işlemlerini uygulamayın.Çünkü çoğu kişi döndürmeden dolayı emekleri gidiyor.
BB